Läs mer

Ny organisering av grundskolan i Essunga kommun

Utbildningsnämnden har beslutat att genomföra en ändring av grundskoleorganisationen i Essunga kommun.

Beslutet innebär en stadieindelning vilket för vår kommun innebär att skolenheterna delas in i förskoleklass till årskurs 6 och årskurs 7-9. Först väntar beslut om renoveringar alternativt nybyggnation av våra skolor. Under tiden har förvaltningen fått i uppdrag att planera och därefter genomföra ändringen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt