Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskola

Särskolan är till för elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans kursplaner.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad  till målgruppen elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för fortsatta studier och för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen i grundsärskolan ska främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra kunna ta till sig, fördjupa och använda kunskaper.

Kontaktuppgifter

Tina Hededal
Utbildningschef Sektor Utbildning
Telefon: 0512-570 66
E-post till Tina Hededal
...
Tomas Johansson
Rektor Nossebro skola 6-9 och Grundsärskola
Telefon: 0512-570 09
E-post till Tomas Johansson
....
Jonas Engernäs
Biträdande rektor rektor Nossebro skola 6-9 och SYV
Telefon: 0512-570 36
E-post till Jonas Engernäs
...
Barbara Johansson Berger
Tf Rektor Jonslunds skola F-5, Grundsärskola och Fritidshem Jonslund skola F-5
Telefon: 0512-571 92
E-post till Barbara Johansson Berger
...
Susanne Bäck Englund
Tf Rektor Bredöls skola F-5, Grundsärskola och Fritidshem Bredöls skola F-5
Telefon: 0512-570 23
E-post till Susanne Bäck Englund
...
Madelaine Hallin
Tf Rektor Nossebro skola F-5, Grundsärskola och Fritidshem Nossebro F-5
Telefon: 0512-571 06
E-post till Madelaine Hallin
...
Karin Lennermo
Tf Rektor Nossebro skola F-5, Grundsärskola, Fritidshem Nossebro skola F-5
Telefon: 0512-571 63
E-post till Karin Lennermo
...
Skolkontoret Nossebro skola (telefonsvarare lyssnas av kontinuerligt)
Telefon: 0512-570 60

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt