Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Särskola

Särskolan är till för elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans kursplaner.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad  till målgruppen elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för fortsatta studier och för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål. Utbildningen i grundsärskolan ska främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra kunna ta till sig, fördjupa och använda kunskaper.

Kontaktuppgifter

Tina Hededal
Chef utbildningssektor
Telefon: 0512-570 66
E-post till Tina Hededal
...
Tomas Johansson
Rektor Nossebro skola 6-9
Telefon: 0512-570 09
E-post till Tomas Johansson
....
Jonas Engernäs
Biträdande rektor Nossebro skola 6-9 och SYV
Telefon: 0512-570 36
E-post till Jonas Engernäs
...
Anna-Karin Lindberg
Tf rektor Nossebro skola F-5
Telefon: 0512-570 23
E-post till Anna-Karin Lindberg
....
Malin Svantesson
Rektor Jonslunds skola F-5, fritidshem Jonslund skola F-5, förskolan i Jonslund och förskolan Äventyret i Fåglum
Telefon: 0512-570 41
E-post till Malin Svantesson
...
Karin Lennermo
Biträdande rektor Nossebro skola fritidshem, grund- och gymnasiesärskola
Telefon: 0512-571 63
E-post till Karin Lennermo
...
Madelaine Hallin
Rektor: Bredöls skola F-5, fritidshem Bredöls skola F-5,
förskolan Dalagården i Främmestad och Lyans 5-årsgrupp i Bredöls skola
Telefon: 0512-571 06
E-post till Madelaine Hallin
...
Maria Johansson Mahic
Administratör grundskola
Telefon: 0512-571 36
E-post till Maria Johansson Mahic
...
Maria Alfredsson
Administratör förskola, fritidshem och kulturskolan
Telefon: 0512-571 13
E-post till Maria Alfredsson
...
Helén Freiholtz
Skolkontoret, skoladministratör
Telefon: 0512-570 60
E-post till Helén Freiholtz

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt