Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om covid-19

Håll avstånd och följ myndigheternas rekommendationer!

Det är fortsatt viktigt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen i samhället. Håll avstånd och bromsa smittan!

Essunga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Sidan uppdateras löpande (senaste uppdateringen 2020-07-15 kl. 10:35).

Flaggor som symboliserar information på flera språk
Telefonlinje om corona på flera språk

Allmänna frågor

Hur kan jag skydda mig själv och andra i dessa virustider?

Var noga med handhygienen och tvätta händerna med tvål och vatten ofta och noggrant och minst i 20 sekunder.

Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Var extra varsam när du hälsar på äldre personer, som är de som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset och Covid-19 hittar du på krisinformation.selänk till annan webbplats.

När ska jag kontakta vården?

Enligt 1177 Vårdguiden behöver de allra flesta inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du däremot genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.

Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Hur ser kommunens beredskap för hantering av covid-19 ut?

Kommunen följer utvecklingen noga och ledningsgrupper på varje nivå inom organisationen har regelbundna och täta möten för att snabbt kunna ta beslut och kunna sätta in åtgärder om så behövs.

Kommunen följer alltid länsstyrelsens regionala samverkanskonferenser och all myndighetsinformation som rör sjukdomen Covid-19.

Får ni på kommunen veta om det finns kommuninvånare som är smittade?

Om en person är smittad av Coronaviruset och har fått Covid 19 är det en information som är sekretessbelagd genom patientsekretessen och som kommuniceras med patienten och hens läkare.

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Jag har tänkt gå på en tillställning som äger rum i Essunga kommun. Kan jag det?

Det är alltid arrangörernas ansvar och beslut vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna.

Kommunen ställer in alla sammankomster för allmänheten som kommunen arrangerar, exempelvis Nossebro marknad.

Information om kommunens evenemang hittar du i evenemangskalendern på vår turistwebblänk till annan webbplats.

Vad gäller angående besök på äldreboenden?

Det är sedan den 1 april 2020 besöksförbud på samtliga äldreboenden i hela Sverige.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Läs mer här.

Barn och skola

Hur påverkas skolavslutningar av covid-19?

För att minska risken för spridning av coronaviruset och covid-19 kommer årets skolavslutningar att genomföras på andra sätt än de traditionella. Landets skolor måste förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla social distans, skydda utsatta grupper och undvika större samlingar än 50 personer. Vi ställer inte in men vi ställer om och hittar alternativa sätt att fira. Vårdnadshavare får information om detta i Tieto-appen.

Du kan läsa mer om beslutet kring studentfiranden och skolavslutningar här.länk till annan webbplats

Mitt barn åker skolskjuts

Det går fler bussar än vanligt på några av de befintliga turerna för att minska risken för smittspridning. Vi uppmanar eleverna att sprida ut sig i bussarna och sätta sig sicksack. Syskon får så klart sitta bredvid varandra.

Extra städning görs i bussarna. Detaljer som berörs av passagerare såsom handtag, ledstänger och anslutningar till säkerhetsbälten torkas dagligen med desinfektionsmedel.

Har vi något konstaterat fall på en skola i kommunen?

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt.

På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i skolan?

Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma.

Eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från Coronavirus vara just som vid en enklare förkylning.

Även vid mindre allvarliga luftvägssymtom bör man stanna hemma från jobbet, skolan och barnomsorgen för att undvika att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Som tidigare gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer där man betonar individens eget ansvar för att inte smitta andra.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan efter att de tillfrisknat och inte uppvisat några symtom de senaste två dygnen.

Jag som förälder är sjuk. Får mitt barn gå till skolan?

Skola: Friska barn går till skola, där har vi skolplikt.

Förskola: I yttersta nödfall. Om situationen är sådan att vårdnadshavaren är för sjuk för att ta hand om barnet och att ingen annan familjemedlem eller annan närstående person som inte tillhör en riskgrupp kan ta hand om det friska barnet. Vi vill med denna åtgärd minska risken för smittspridningen.

Vi vädjar till vårdnadshavare med 15-timmars placering i förskolan att låta barnen vara hemma när det är möjligt.

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskola/skola?

Skola: Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Förskola: Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Detta för att minska risken för smittspridning.

Vi vädjar till vårdnadshavare med 15-timmars placering i förskolan att låta barnen vara hemma när det är möjligt.

Får barn till föräldralediga komma till förskolan?

Vi fortsätter att vädja till vårdnadshavare med 15-timmars placering i förskolan att låta barnen vara hemma när det är möjligt.

Om barnet som kommer till förskolan eller skolan är förkylt, skickar ni hem barnet?

Visar ditt/ert barn något som helst symtom i förskolan eller skolan kommer vi kontakta er så ni kan hämta barnet.

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska elever hemma från skola. Friska barn går till skola, där har vi skolplikt.

Det går rykten om att en elev på mitt barns skola har smittats. Hur gör vi nu?

Skulle Essunga kommun få fall av det nya coronaviruset på en skola finns det rutiner för hur detta hanteras.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Hos myndigheterna finns bekräftad information. Läs den och ta ditt ansvar att inte sprida rykten vidare. Läs mer på www.krisinformation.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionen (VGR) informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte VGR ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter då patientens integritet måste värnas.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Sjukvården har medicinsk kunskap och dokumentation om ditt barns sjukdomshistorik och kan göra en professionell bedömning över vilka åtgärder som kan behöva vidtas.

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas.

Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd.

Samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver från och med den 18 mars undervisning på distans tillsvidare.

Skolorna i Essunga kommun har öppet som vanligt. Rekommendationen från Skolverket och Folkhälsomyndigheten är att barn som är friska bör gå till skolan.

Kommunens viktigaste uppdrag är att se till att skola, vård och omsorg fungerar så att vi alla kan ta oss till jobbet.

Skolans olika verksamheter har gjort anpassningar för att minska risken för smittspridning.

Kan jag få barnomsorg om skolor, fritids eller förskola stänger?

Det är arbetsgivaren som bedömer om du har ett samhällsviktigt yrke utifrån MSB:s riktlinjer. Läs MSB:s riktlinjer härlänk till annan webbplats

Om du har ett samhällsviktigt yrke har du bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet.

Jag har ett samhällsviktigt yrke, vart anmäler jag mitt behov av barnomsorg?

Anmälan ska bara göras när en stängning av skola, fritids eller förskola blir aktuell. Det är det inte i nuläget.

Varför har det gjorts en inventering av barnomsorg nu?

För att kunna planera våra verksamheter vid en eventuell stängning av skola, fritids eller barnomsorg, har vi inventerat behovet av barnomsorg för dem med samhällsviktiga yrken. Inventeringen avslutades den 8 juni 2020.

Läs mer om inventeringen här

Så pratar du med barn om coronaviruset

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro.

Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Läs mer på krisinformation.selänk till annan webbplats

Hur sköter ni matserveringen inom skola och förskola för att följa Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer?

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. I kommunens skolor gäller nu detta:

 • Nossebro skolas aula öppnas upp som tillfällig extra matsal för att sprida ut våra elever
 • I alla skolmatsalar i kommunen vidtas åtgärder för att sprida ut eleverna under måltiderna
 • Vi förlänger öppningstiden för lunch för att sprida ut barnen över tid
 • Vi ändrar matsalsschemat så att varje klass kommer med 5 minuters mellanrum
 • Personal serverar maten för att minska köbildning
 • Markeringar på brickbanan om hur långt avstånd man ska ha till nästkommande gäst
 • Förskolorna har sedan tidigare servering vid bordet, så att barnen inte står i kö.

Myndigheternas information till skola och förskola om covid-19

Essunga kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur vi bäst hanterar den dagliga verksamheten utifrån ett smittskyddsperspektiv. 

Utöver detta följer skolmåltiderna också Livsmedelsverkets rekommendationer och anvisningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har ställt in de nationella proven från och med den 30 mars till och med den 30 juni på grund av de rådande omständigheterna. Detta innebär att inga elever kommer att skriva några nationella prov under resterande del av vårterminen.

Tietoappens aviseringar fungerar inte!

Periodvis är det hög belastning på servrar och detta påverkar ibland aviseringarna från appen.
Vi rekommenderar er därför att kontrollera appen regelbundet om någon ny information skickats ut.

Fortsättningsvis kommer vi att skriva datum och klockslag i meddelandet när information skickats ut via Tieto-appen.

Information via skolans TietoEdu-app och förskolans Unikum-app

Skola och förskola skickar löpande ut information till vårdnadshavare genom sina verksamhetsappar. Dessa meddelanden är huvudsakligen information som är skol- och förskolespecifik och relaterade till skolarbete.

All information om Covid-19 som berör skola och förskola, kommer alltid att publiceras här på kommunens hemsida också.

På grund av det informationsflöde och den höga belastning på servrar och internet som pågår just nu runt om i världen, har det framkommit att vårdnadshavare kan uppleva viss störning i appens funktioner. Detta gäller främst TietoEdu-appen inom skolan.

Tieto-appen fungerar som den ska men vi har noterat att appen exempelvis skickar ut aviseringar flera gånger för samma meddelande men ibland inte skickar ut någon avisering alls. Vi ber därför vårdnadshavare att regelbundet kontrollera om någon ny information skickats ut i era appar.

Fortsättningsvis kommer vi att skriva i meddelandet när information skickats ut via Tieto-appen med datum och klockslag. Detta för att alla ni vårdnadshavare ska känna er trygga med att ni tagit del av det som skolan skickar ut.

Vad händer om jag permitteras?

Om du som vårdnadshavare har blivit korttidspermitterad från ditt arbete så har du rätt till förskola eller fritidshem de dagar du arbetar och utifrån den arbetstid du har. Det är viktigt att du meddelar ditt nya schema så att förskolan och fritidshemmet känner till dina ändrade behov. Exempel: Om du har arbetat 100 procent och blir korttidspermitterad så att du ska arbeta 40 procent så har du rätt till förskola eller fritidshem under de 40 procent som du arbetar. Övrig tid har du ditt barn hemma.

Förskola

Om du som vårdnadshavare är permitterad på heltid likställs du med arbetssökande och du har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Tiderna är då fasta och beslutas av respektive förskola.
Avgifter enligt kommunens tillämpningsregler som finns att läsa på
www.essunga.selänk till annan webbplats .

Fritidshem

Du har endast rätt till plats i fritidshem när du arbetar eller studerar så platsen upphör när du är permitterad på heltid. Du säger upp platsen på blankett som finns hos personalen på fritidshemmet där ditt barn är placerat. Ange orsak permittering/arbetslöshet. Platsen upphör vid nästkommande månadsskifte och du betalar avgiften under den perioden.

När permitteringen/arbetslöshet upphör och du återgår till arbete ordnas ny fritidshemsplacering omgående på samma fritidshem som tidigare. Ansökan gör du via kommunens självservice (e-tjänst).

Omsorg och hjälp

Vågar man som äldre (70 år och uppåt) gå ut och handla?

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla äldre att undvika sociala kontakter och hålla avstånd till andra människor.

Har man möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror med mera, bör man använda sig av den. I vår folder till kommunens äldre invånarePDF (pdf, 170.8 kB) finns mer information om vilket stöd som ges lokalt. Foldern distribueras under vecka 15 till alla i kommunen som är 70 år eller äldre.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om vad som nu gäller för dig som är äldre.länk till annan webbplats

ICA i Nossebro har särskilt öppet för äldre kl 06.10-07.00 för de som tillhör riskgruppen.

Hemköp i Nossebro erbjuder packning och hemkörning mot avgift.

Kommunen har samarbete med Essunga pastorat som erbjuder hjälp med till exempel inköp och att hämta läkemedel för den som tillhör riskgruppen och inte kan lösa det på annat sätt. Kontakten förmedlas via kommunens biståndshandläggare .

Namn: Anita Bergquist
Titel: Biståndshandläggare SoL
Telefon: 0512-571 22
Epost till Anita Bergquist
...
Namn: Karin Johansson
Titel: Biståndshandläggare SoL
Telefon: 0512-570 29
Epost till Karin Johansson

Kan jag hälsa på min anhöriga som bor på Lindbacken eller Kerstinsås?

Från och med 1 april 2020 råder ett nationellt besöksförbud på samtliga äldreboenden. Besöksförbudet förlängdes den 15 juni till och med den 31 augusti.

Förbudet är infört för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Läs regeringens pressmeddelande här.länk till annan webbplats

Undantag från besöksförbudet går endast att tillåta i samråd med ansvarig enhetschef. Kontakta avdelningen innan för att få mer information om vad som gäller.

Kontaktuppgifter till äldreboendena:

Blåklint 0512-571 34

Vallmo 0512-571 37

Gullviva 0512-571 40

Mandelblom 0512-571 43

Lindbacken 0512-571 50, 0512-571 51

Om jag inte får besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?

Från och med 1 april 2020 råder ett nationellt besöksförbud på samtliga äldreboenden. Förbudet är infört för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Läs regeringens pressmeddelande här.länk till annan webbplats

Det är alltid möjligt att ringa till Kerstinsås och Lindbacken och höra hur personen mår.

Kontaktuppgifter till äldreboendena:

 • Blåklint 0512-571 34
 • Vallmo 0512-571 37
 • Gullviva 0512-571 40
 • Mandelblom 0512-571 43
 • Lindbacken 0512-571 50, 0512-571 51

Håller restaurang Kaveldunet öppet?

Sedan måndagen den 6 april är restaurang Kaveldunet stängt för besökare.

Hur hanterar ni matserveringen för att förhindra smittspridning?

Sedan fredagen den 3 april packas och levereras engångsmatlådor till alla boenden på Kerstinsås.

För att klara av den stora ökningen utav matlådor har vi dragit ner till att endast ett alternativ av maträtt är möjligt.

Vad händer om många anställda inom omsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort.

Läs mer om de tillfälliga anpassningar som nu görs inom hemvården här.

Hur tänker ni kring hygien?

Våra brukare tillhör riskgruppen vilka alltid är sköra för virus- och bakterieinfektioner, såsom influensa och magsjuka och att jobba utifrån basala hygienrutiner ingår således alltid i vår arbetsuppgift.

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Efter utbildning i hygienrutiner skriver varje medarbetare på ett hygienkontrakt för att säkerställa att personal efterlever våra rutiner.

Gällande Covid-19, som är ett influensavirus, följer vi de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland tagit fram och följer noga om dessa uppdateras.

Hur arbetar ni för att se till att ingen smittas?

Vi följer våra hygienrutiner och endast personal som är frisk får arbeta. Detta innebär att man får inte uppvisa några luftvägssymtom, feber eller andra tecken på infektion. Personalen ska alltid vara uppmärksam på symtom och har man uppvisat symtom måste det gå minst 48 timmar innan man kan återgå i tjänst. Medarbetare inom kommunal vård och omsorg provtas vid misstanke om covid-19 för att de ska kunna återgå i arbete.

Vad har personalen i Essunga kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Våra medarbetare ska stanna hemma om de har symtom, även om dessa är lindriga. De ska vänta minst två dygn efter att de blivit friska innan de går tillbaka till jobbet.

All personal inom vård och omsorg har god kunskap om basala hygienrutiner och tillämpar dessa i arbetet. Personalen utbildas också i Smittskydd Västra Götalands hygienrutiner gällande covid-19. Nyanställda introduceras noggrant i dessa rutiner. Vi säkerställer tillgång till handdesinfektionsmedel, flytande tvål, engångsplastförkläde samt skyddshandskar för vår personal.

Vilket ansvar har kommunen att låta privata aktörer ta del av skyddsutrustning?

Utgångspunkten är att arbetsgivare - både offentliga och privata - ansvarar för att deras personal har den utrustning som krävs, och i första hand ska privata utförare av vård- och omsorgsverksamhet göra sina inköp genom ordinarie avtal och inköpskanaler.

Om du som privat aktör ändå saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19, t.ex. handskar, munskydd och handsprit, kan du ha möjlighet beställa nödvändig utrustning genom ett ramavtal tecknat av SKL Kommentus. För att göra inköp inom avtalet måste du först kontakta kommunen för godkännande, se kontaktuppgifter nedan. Mer information finns på SKL Kommentus hemsidalänk till annan webbplats.

Om brist på material inte kan lösas genom inköp från ordinarie leverantörer eller genom ovan nämnda ramavtal, vänd dig till kommunen som då tar med dina behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Kontakt:
För mer information eller anmälan om behov av utrustning, vänd dig i första hand till Lisbeth Mårtensson, telefon 0512-570 62 och i andra hand till Sara Styrud, telefon 0512-571 73 (vardagar kl. 8-17 gäller för båda).

Socialstyrelsen besvarar också frågan på sin hemsida och deras svar återges nedan.länk till annan webbplats

Frågan gäller exempelvis utförare av hemtjänst och personlig assistans.

Det korta svaret på frågan är att det är arbetsgivaren, här den privata verksamheten, som är ansvarig för att skydda arbetstagare mot smittrisker och för att personalen har tillgång till lämplig personlig skyddsutrustning.

I förarbeten till lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framhålls dock vikten av att den offentliga sektorn och privata verksamheter samverkar, bland annat för att skapa bättre förutsägbarhet och möjlighet till långsiktig planering i krisberedskapsfrågor. Till exempel förutsätts det att privata aktörer medverkar i kommunernas och regionernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Samverkan gäller enligt förarbetena även samverkan om de resurser som kan användas för att stärka den operativa förmågan att hantera kriser. (se prop. 2005/06:133, s. 80)

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller även under en kris. Kommunen har också alltid ansvaret att erbjuda en god kommunal hälso- och sjukvård. Om en verksamhet inte kan utföra sin verksamhet längre, till exempel för att arbetsplatsen måste stängas av arbetsmiljöskäl, så kan kommunens yttersta ansvar att ge enskilda stöd och hjälp träda in. Det kan tilläggas att kommunen har vad som kallas ett basansvar för insatsen personlig assistans vid tillfälliga utökningar av insatsen. Det betyder ansvar för till exempel att tillhandahålla och finansiera assistansen även vid sjukdom och andra oförutsedda händelser.

Utgångspunkten är dock att arbetsgivare - både offentliga och privata - ansvarar för att deras personal har den utrustning som krävs.

Provtagning i form av egentest för medarbetare hos privata aktörer inom vård och omsorg

Motivet till provtagning är att möjliggöra återgång till arbetet så tidigt som möjligt för medarbetare som utför kommunal vård- och omsorg.

Egentest på luftvägsinfekterad vård- och omsorgspersonal kan göras för att säkerställa om man har covid-19 eller inte, egentestet är en frivillig överenskommelse mellan medarbetare och chef. Egentest av covid-19 är i grunden inte ett medicinskt beslut som grundar sig på behovet av sjukvård, utan på behov av bemanning. Beslutet om egentest är därmed en överenskommelse mellan medarbetare och ansvarig chef.

Covid-19 är en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom och därmed anmälningspliktig. Det innebär att vid ett positivt svar måste den personen följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Medarbetaren får information kring åtgärderna i smittskyddsläkarnas smittskyddsblad som vid positivt svar skickas ut till medarbetarens mobil via direkttest.se.

Provsvar är att betraktas som en känslig uppgift, enligt GDPR, och får inte registreras utan medarbetarens medgivande. Provsvaren går till medarbetaren och därför behövs inte samtycke. För mer information om GDPR och provtagning för covid-19 se www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/.

Provtagningsindikationer

Vård och- omsorgspersonal är en prioriterad grupp för provtagning för att säkerställa att personal med luftvägssymtom (förkylningssymtom) och/eller feber inte arbetar om de är covid-19 positiva samt att möjliggöra tidig återgång i tjänst vid förkylningssymtom, förutsatt att man är testad covid-19 negativ.

Medarbetare som erbjuds att genomföra egentest

• Medarbetare med så lindriga symtom (t ex lätt snuva, lätt halsont, lätt hosta) att de direkt kan återgå i tjänst ifall provet är negativt.

Medarbetare som inte ska genomföra egentest

• Medarbetare med mer påtagliga symtom ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma till efter minst två symptomfria dagar. Om rethosta kvarstår två dygn efter övrig symtomfrihet, ska man vara hemma tills det gått sju dagar sedan symtomdebut. De behöver inte egentest för att återgå i tjänst, inte ens om de haft verifierad covid-19-infektion.

• Medarbetare som varit hemma till och med två dagars symtomfrihet behöver inte testa sig.

Kontakt

Endast ansvarig chef kan ta kontakt för att boka ett egentest för den anställde hos privat aktör inom vård och omsorg. Observera att provtagning genomförs endast vardagar.

Kontakt för egentest:
Vecka 26-29 Agneta Andersson, 0512-57 159, måndag, onsdag, torsdag kl. 8-17

Från och med vecka 30 Gunilla Carlsson, 0512-571 65, vardagar kl. 8-17

Instruktion för att genomföra egentest Essunga kommunPDF (pdf, 471.5 kB)

Politik, sammanträden och möten

Hur påverkas beslutsfattande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd och utskott?

Vid kommunfullmäktiges sammanträden måste fler än hälften av ledamöterna vara närvarande för att fullmäktige ska vara beslutsför (KL 5 kap. 45 §).
Det innebär att 16 ledamöter, alternativt tjänstgörande ersättare, måste vara närvarande för att fullmäktige ska vara beslutsför.
Kommunfullmäktige har 31 ledamöter och 19 ersättare.

Vid kommunstyrelsens sammanträden måste fler än hälften av ledamöterna vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsför (KL 6 kap. 27 §).
Det innebär att 5 ledamöter, alternativt tjänstgörande ersättare, måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsför.
Kommunstyrelsen har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Enligt kommunstyrelsens reglemente får utskottet handlägga ärenden när minst två av ledamöterna är närvarande.

Vid behov av brådskande beslut har kommunstyrelsens ordförande/nämndsordförande möjlighet att fatta ordförandebeslut som därefter anmäls till kommunstyrelsen/nämnden.

Vad gäller för övriga sammanträden och möten?

Utöver beslutande organ deltar förtroendevalda även i andra möten, exempelvis beredningar samt interna och externa samrådsmöten. Dessa möten är inte reglerade i kommunallagen.

Kan man delta på distans?

Med den nya kommunallagen följde möjligheten att genomföra fullmäktige- och nämndsammanträden på distans om fullmäktige så beslutar (KL 5 kap. 16 §).

Kommunfullmäktige har beslutat att möjligheten finns att genomföra sammanträden på distans, vilket framgår av fullmäktiges arbetsordning.

Distansdeltagande förutsätter dock att det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid. Det innebär att den som deltar på distans kontinuerligt under sammanträdet måste kunna se och höra samtliga deltagare.
De som deltar i sammanträdeslokalen måste på samma sätt kunna se och höra samtliga distansdeltagare.

Kommunallagen möjliggör att man kan vara med via telefon (enbart ljud, inte bild) men ska då inte anses som närvarande på mötet och kan därför inte vara med och ta beslut.

Det viktigt att kommunallagens krav på tekniken efterlevs. Om så inte är fallet föreligger risk att besluten kommer att upphävas om de skulle bli föremål för domstolsprövning.

Även om fullmäktige formellt sett har möjligheten att genomföra sammanträden på distans innebär detta stora tekniska utmaningar.

Kommunallagen reglerar inte sekreterarens närvaro vid ett politiskt sammanträde.

Bibliotek och kultur

Kan jag besöka biblioteket som vanligt?

Biblioteket har öppet som vanligt tills vidare, men Essunga kommun följer aktivt händelseutvecklingen.

Det är viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Om du har några förkylningssymtom ber vi dig vänta med att besöka biblioteket.

Kan jag låna utan att besöka biblioteket?

Biblioteket har flera digitala resurser som du kan passa på att använda. Det finns bland annat böcker, ljudböcker och tidskrifter som du kan komma åt hemifrån med ditt lånekort/personnummer och pinkod.

Tjänsterna är Elib och Pressreader. Du finner dessa resurser på Bibliotek Västra Skaraborgs hemsidalänk till annan webbplats. Våra e- och ljudböcker finns även i appen Biblio.

Dessutom har vi en tillfällig tjänst: Take Away-biblioteket. Läs mer om hur du beställer nedan.

Hur fungerar Take Away-biblioteket?

Du som gärna vill låna, men inte vill eller kan besöka biblioteket kan använda vår tillfälliga Take Away-tjänst.

Så här gör du:

 • Ring till biblioteket, telefon 0512-570 47, och berätta för oss vad du vill låna
 • Säg vilken dag och tid du vill hämta (glöm inte att meddela oss om någon annan än du själv ska hämta din beställning)
 • Vi möter dig utanför biblioteket och lämnar din beställning - utlånat och klart!

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan lämna tillbaka i tid?

Från och med 19 mars har biblioteket förändrade låneregler. Detta för att underlätta för och skydda våra låntagare i Coronavirustider.

De nya reglerna innebär att

 • Du kan låna om upp till 6 gånger
 • Vi tar inte ut några förseningsavgifter

Gäller t o m 1 juni (kan komma att förlängas).
Omlån kan inte göras på reserverade böcker.

Samhällsbyggnad

Hur påverkas arbetet på samhällsbyggnadkontoret?

Vi har i nuläget inga fysiska externa möten, utöver vid akuta tillfällen.
Det innebär att all kontakt med oss sker via telefon, post, epost, skype eller liknande.

I övrigt fortgår arbetet som vanligt.

Hur påverkas mitt bygglovsärende?

Vi fortsätter att handlägga ärenden som vanliga. Möten anpassas för att minska smittspridning. Det kan t.ex. innbära att vi bara träffas utomhus, eller att vi besöker plats ensam med kontakt över telefon eller liknande.

Vid frågor om just ditt ärende kontakta din handläggare för närmare information.

Kommer miljötillsyner på industrier och lantbruk att ske som vanligt?

I nuläget utför vi inga tillsyner som inte är akuta.

Vid frågor om tillsyn på din verksamhet, kontakta din handläggare.

Kommer livsmedelstillsyner att utföras som vanligt?

I nuläget utför vi inga fysiska tillsyner som inte är akuta. Men vi för en kontinuerlig dialog med berörda verksamhetsutövare kring vilka regler och anpassningar som bör tas i den rådande situationen.

Livsmedelsverket rekommenderar att tillsyner inte utförs på verksamheter där riskgrupper vistas, t.ex. äldreboenden.

Hur kontrolleras de nya föreskrifterna om att förhindra smitta på restauranger och caféer?

Vi för en kontinuerlig dialog med berörda verksamhetsutövare för att kontrollera att de har förstått de nya reglerna och att de anpassat verksamheten därefter.

Är arbeten med kommunalt vatten-och avlopp påverkat av krisen?

VA-arbetet fortgår i stort sett som normalt. Undantaget är att inga vattenmätare byts ut i nuläget.

VA har inga fysiska möten utöver de som är akuta.

Vid frågor kontakta VA chefen Christer Johansson.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!