Läs mer

Föreläsningar om suicidprevention

Ett viktigt arbete i Essunga kommun är arbetet med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Flera aktörer och verksamheter i kommun en arbetar på olika sätt för att alla som lever och verkar i Essunga kommun ska ha förutsättningar för en god hälsa och känna livskvalitet samt att vid behov få information, hjälp och stöttning. Ett led i detta arbetet är att nå ut med kunskap gällande hur du som medmänniska kan upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och vad du kan göra om du misstänker att någon mår dåligt.

Livsviktigt snack

I Livsviktiga snack får du som förälder eller annan vuxen kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående. Forskningen visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.

Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Föreläsningen är cirka 80 minuter lång inklusive efterföljande frågestund.

Ingen förkunskap krävs.

Livsviktiga snack erbjuds följande tillfällen som digitala föreläsningar:

Föreläsningen är kostnadsfri men anmäl dig senast dagen innan klockan 12 genom att klicka på länken.

Våga fråga

”Våga fråga” går igenom fakta och myter om självmord, hur man identifierar varningstecken på psykisk ohälsa och hur man stöttar någon som mår dåligt. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv. Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, läkare och forskare.

Föreläsningen är 1 timme med efterföljande 30 minuters frågestund. Ingen förkunskap krävs.

Våga fråga erbjuds följande tillfällen som digital föreläsning:

Våga fråga Äldre

”Våga fråga Äldre” går igenom hur självmord hos personer över 65 år kan förebyggas. Du får samtalsverktyg som gör att du känner dig trygg i att prata med en annan människa om svåra frågor. Att ge medmänskligt stöd i en svår situation är viktigt. Det kan rädda liv. Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, läkare och forskare.

Föreläsningen är 1 timme med efterföljande 30 minuters frågestund. Ingen förkunskap krävs.

Våga fråga Äldre erbjuds följande tillfälle:

Föreläsningen är kostnadsfri men anmäl dig senast dagen före klockan 12 genom att klicka på länken.

Våga fråga - Företag

Digital Våga fråga-föreläsning där vi pratar om hur vi som medmänniskor kan göra skillnad för att minska antalet självmord.
Just denna förmiddag kommer vi också att prata lite kring suicidprevention på företag och om vår kostnadsfria Våga fråga-e utbildning anpassad för större organisationer med en egen lärplattform. Vi kommer även berätta vad ett företagspartnerskap med Suicide Zero samt ge tid och plats för frågor.

Föreläsningen vänder sig till dig som är 18 år och uppåt.

Våga fråga - företag erbjuds följande tillfällen som digital föreläsning:

Föreläsningen är kostnadsfri men anmäl dig senast dagen före klockan 12 genom att klicka på länken.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt