Läs mer

Underrättelse om antagen detaljplan

Jonslunds skola, del av Jonastorp 5:1 M. fl

Detaljplan Jonslunds skola

Den 17 juni antogs detaljplanen Jonslund skola del av Jonastorp 5:1 M.fl

Detaljplanen har bearbetats efter granskningen och kommer nu att vara tillgänglig i tre veckor från den 19 juni till den 11 juli på kommunens anslagstavla som finns att tillgå i kommunhusets entré. För att överklaga beslutet se överklagandeanvisningen Pdf, 20 kB..

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!