Läs mer

En vecka fri från våld och Orange Day uppmärksammas på nytt

21 - 27 november belyses våld mot kvinnor

- Vi som arbetar med våld i nära relation i Essunga kommun, ser vikten av att belysa den här problematiken även i år och därför uppmärksammas dagen på nytt i vår kommun, säger Annette Andreasson och Ingela Hall, båda familjepedagoger som arbetar på sociala resursenheten i Nossebro.

- Inom social sektor har vi under detta år tagit fram en rutin att ställa frågor för att upptäcka om den vi möter är eller har varit, utsatt för våld i nära relation. Målet med att ställa frågorna är att upptäcka våld och erbjuda hjälp. Att vi ställer frågorna visar också för våra medborgare att Essunga kommun ser allvarligt på utsatthet för våld i nära relationer och arbetar för att det ska upphöra.

På Orange Day, den 25 november uppmanar FN hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. En av tre kvinnor i världen utsätts nämligen för våld under sin livstid och detta sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1999 och över hela världen lyses byggnader upp i orange för att manifestera mot våldet. Pandemin har tyvärr inte förbättrat situationen utan gjort att våld mot kvinnor ökat.

- Man ser till exempel en ökning på utsatt för våld i unga parrelationer. Vi samarbetar med myndighetssamverkande Utväg Skaraborg Länk till annan webbplats. där man lyfter att våldet har blivit grövre.

- Vi uppmanar alla som blir utsatta eller om någon misstänker att någon blir utsatt att ta kontakt snarast! infogar Ingela och Annette. Det finns stöd och hjälp att få, även för den som utsätter.

Vad definieras då som våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Några varningstecken på att allt inte står rätt till kan vara följande:

  • Får sms eller samtal konstant när hen är hemifrån
  • Har stenhård koll på klockan och rapporterar hela tiden om var hen befinner sig
  • Får utstå förnedrande, förminskande eller våldsamma hot och tillmälen
  • Undviker sociala kontakter, särskilt med det motsatta könet eller hålls separerad från familj och vänner
  • Måste förklara eller ursäkta partners beteende och be om lov att få göra saker
  • Blir tillbakadragen när partnern kommer in i ett rum
  • Har inte tillgång till egna bankkonton, bankkort eller sin egen ekonomi
  • Rutinmässigt låter partnern ta beslut

Läs mer om olika varningstecken på Jämställdhetsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..

Utöver Orange Day den 25 november manifesteras det mot våld mot kvinnor under hela vecka 47 (21-27 november). I Essunga kommun kommer det att spridas affischer, bland annat på biblioteket.

Mer information och kontaktvägar

Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats. (Kampanj och webbplats riktad mot unga; samarbete Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se)

Killar.se Länk till annan webbplats. - En trygg plats för dig som är kille (Webbplats från den ideella organisationen MÄN)

Stöd till dig som är våldsutsatt, anhörig eller våldsutövare Länk till annan webbplats. (Jämställdhetsmyndigheten)

Introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor i nära relationer Länk till annan webbplats. (Nationellt centrum för kvinnofrid, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen)

Nätsmart - prata med barn om övergrepp på nätet Länk till annan webbplats. (webbsida och folder från Rädda Barnen)

Historien bakom 25 november Länk till annan webbplats. (UN Women Sverige - Stoppa våld mot kvinnor och flickor)

Forskning om brottsofferfrågor Länk till annan webbplats. (Brottsoffermyndigheten)

Förebygga våld Länk till annan webbplats. (Länsstyrelsen)

Nossebro ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Terrafem - stöd och rådgivning på olika språk Länk till annan webbplats.

Regionalt och nationellt våldsförebyggande arbete

Ämnet hanteras både på nationell och regional nivå där länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla vårt läns våldsförebyggande arbete och se till att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Läs mer om arbetet på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida Länk till annan webbplats.. Betydelsen av att uppmärksamma våld mot kvinnor är också en hållbarhetsfråga och en del av arbetet med Agenda 2030, där ett av de 17 uppsatta målen lyfter att alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Läs mer på regeringens sida om Agenda 2030 och jämställdhetsmålet Länk till annan webbplats..

Globala mål nummer 5 jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt