Läs mer

Utökade tider för närtrafiken

Den 11 december tillkommer två avgångstider för närtrafiken inom Essunga kommun.

Västtrafiks närtrafik kommer att utöka med fler avgångar fr om 11 december 2022.

De nya avgångstiderna gäller vardagar och helger.
De nya tidsintervallen för avgångarna är:

  • 09.00-10.00
  • 10.30-11.30
  • 12.00-13.00
  • 15.30-16.30
  • 17.30-18.30
  • 19.30-20.30
  • 21.30-22.30

Samt natt mot lördag och natt mot söndag kl:

  • 00.30-01.30

Vad är närtrafik?

Närtrafiken är till för dig som vill åka mellan en adress på landsbygden och kommunens centralort eller tvärtom. Du kan bara resa med närtrafiken inom Essunga kommun och resorna körs inom givna tidsintervaller.

Närtrafik är uppbyggt av gröna och vita områden, samt Närtrafikhållplatser. Man kan resa mellan valfri adress i grönt område och valfri Närtrafikhållplats i samma kommun.

Du beställer resan i förväg hos Västtrafiks beställningscentral och blir hämtad med ett mindre fordon, oftast en taxibil. En resa med närtrafiken måste bokas senast en timme innan den ska påbörjas.

Att resa med närtrafiken kostar som en vanlig enkelbiljett i den zon resan går igenom.
Du köper en enkelbiljett i appen Västtrafik To Go eller av föraren. Om du köper enkelbiljetten i appen får du resa vidare med samma biljett om du byter till ett annat fordon.

Essunga kommun erbjuder seniorkort till invånare över 75 år, detta kort går att använda tillsammans med giltighetsbevis. Övriga periodbiljetter gäller inte för närtrafik.

Mer information om närtrafiken finns på Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller kontakta Kundservice tel. 0771-41 43 00.

Vill man beställa närtrafik så görs det av Västtrafik på:

Telefonnummer: 0771-91 90 90 Länk till annan webbplats.
Öppettider: Måndag-fredag: 6-22, Helg: 8-22

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt