Läs mer

Öka din kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder!

Föreläsning om NPF i Nossebro skolas aula den 12 oktober

- Alla skulle egentligen behöva gå på den här föreläsningen, säger Lena Svensson, anhörigkonsulent i Essunga kommun. Jag hör ofta att personer med NPF och deras anhöriga möts av förutfattade meningar och okunskap och att vi kanske inte tänker på vilka begåvningar som finns bland dessa personer och vilken tillgång de kan vara för samhället!

Personer med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) finns runt oss både på våra arbetsplatser och i vår vardag. Ungefär 100 000 svenskar har någon form av NPF-diagnos vilket innefattar diagnoserna ADHD, ADD, autism, språkstörning och Tourettes syndrom. Hjärnan fungerar då annorlunda och detta leder till olika kognitiva svårigheter som kan orsaka problem att få vardagen att fungera.

Thomas Nybom, författare och föreläsare inom neuropsykiatri kommer att tala utifrån egna erfarenheter både som anhörig och från sitt mångåriga arbete med personer med NPF. Han kommer bland annat att lyfta tydliggörande metoder och hur man kan vända svåra erfarenheter till något konstruktivt och problemlösande.

Anhörigstödet har tidigare arrangerat en uppskattad samtalsgrupp för anhöriga till barn och ungdomar med NPF. Nu under hösten har ett samarbete inletts med riksförbundet Attention, som bland annat sprider kunskap om NPF och anordnar aktiviteter och samtalsträffar. I Essunga kommun är Carina Jensen föreningens lokala representant.

- Tillsammans arrangerade vi en cafékväll med temat ”Verktyg, tips och råd som kan underlätta i vardagen”. Vi ser att det är viktigt för anhöriga att möta andra i liknande situation och därför är träffarna så betydelsefulla.

Desirée Klarén, enhetschef Eklövsgatans LSS, lyfter betydelsen av ökad kunskap inom detta område, både för personer med NPF och deras anhöriga men även olika personalgrupper som möter NPF i sitt arbete.

- Vi arrangerar därför även en kompetenshöjande föreläsning för personal samma dag och vi kommer att uppmärksamma den nationella anhörigdagen den 6 oktober.

Annika Didriksson, folkhälsostrateg, instämmer i att NPF är en folkhälsofråga. - Det är viktigt att arbeta förebyggande och den här föreläsningen är en del i det arbetet. Därför stöttar folkhälsorådet i Essunga kommun initiativet och ser positivt på fortsatt samverkan.

Föreläsningen hålls i Nossebro skolas aula den 12 oktober kl. 18.00 - 20.30 för att många ska ha möjlighet att kunna delta. En anmälan görs till Lena Svensson senast den 9 oktober.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt