Läs mer

Nominera kultur- och fritidsstipendiater!

Nu efterlyser vi stipendiater för 2022!

Kommunen delar varje år ut ett kulturstipendium och ett fritidsstipendium på 5 000 kr vardera till personer eller föreningar verksamma inom kulturella områden eller inom fritids- och idrottsrörelsen.

Nu är det hög tid att ge förslag på vem eller vilka som du tycker ska få 2022 års stipendier.
Ansökan eller förslag om stipendiet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 31 december, antingen här på webben Länk till annan webbplats. eller genom att skicka en blankett till Essunga kommun, 465 82 Nossebro. Märk kuvertet Stipendium 2022. Här kan du läsa mer om kultur- och fritidsstipendierna.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt