Läs mer

Nationella restriktioner tas bort 9 februari

Lokala anpassningar kvar på grund av hög smittspridning

Torsdagen den 3 februari gick regeringen och Folkhälsomyndigheten ut med att de flesta åtgärder mot covid-19 avvecklas den 9 februari. De råd och rekommendationer som kommer finnas kvar efter detta datum är:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Ovaccinerade rekommenderas att vidta särskilda försiktighetsåtgärder, som att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Folkhälsomyndigheten betonar också att för att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. Även om man som regel har ett bra skydd av vaccinet, kan milda symtom ge allvarliga konsekvenser för individer i denna grupp och riskerna ökar i takt med stigande ålder.

Den senaste statistiken gällande smittspridningen i vår kommun visar återigen på en väldigt, väldigt hög smittspridning och det har fortsatt påverka våra verksamheter på olika sätt. Bemanningsläget har varit och är fortsatt ansträngt inom olika delar av organisationen.

- Vi gör bedömningen att vi behöver ligga kvar med våra restriktioner i kommunens verksamheter några veckor till. Utvecklingen av smittspridning i vår kommun har skiljt sig åt från övriga delar av landet och även övriga delar av Västra Götaland. Den senaste veckan ökade smittspridningen med cirka 60% i vår kommun. Läget är därför väldigt skört. Vi fortsätter till exempel med extrainsatta skolbussar och ber föräldrar hämta och lämna utomhus i möjligaste mån. Likaså uppmanar vi personal att hålla avstånd och undvika trängsel i våra lokaler, säger Anna Liedholm, kommundirektör. Vi fortsätter också ännu en tid att avråda från besök på våra äldreboenden för att skydda våra utsatta riskgrupper (se uppdatering nedan!). Personal inom vård och omsorg ska därför även fortsättningsvis följa de riktlinjer och rutiner som kommer från Smittskydd Västra Götaland för att förhindra smittspridning.

Uppdatering 10 februari: Vi lyfter nu bort avrådan från besök på våra äldreboenden. Dock kvarstår vissa försiktighetsåtgärder som gäller vid besök, såsom att använda munskydd, hålla avstånd, inte besöka i stora grupper och att besöken endast sker på den boendes rum. Har du frågor, kontakta boendet innan ditt besök för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt