Läs mer

Har du barn eller ungdomar med neuropsykiatrisk funktionshinder?

I vår startar en lokal samtalsgrupp för dig som behöver stöd och tips

I vår startar en samtalsgrupp för dig som har barn eller ungdomar med neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF). Samtalsträffarna startar den 25 januari och hålls på biograf Stjärnan. - Vi sitter i mindre grupper och vid varje tillfälle har vi ett tema som vi diskuterar kring, säger Lena Svensson, anhörigkonsulent (till vänster i bilden). Samtalsgrupperna leds av mig, Lena, samt Marina Andersson, stödpedagog i Essunga kommun. Det har efterfrågats sådana här lokala träffar så att man inte behöver åka så långt, vilket underlättar för anhöriga. Vi använder oss av Attentions material som underlag för samtalen. Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

- Vi vill att man ska få lära sig mer om hur man kan hantera de utmaningar som det innebär att ha ett barn eller ungdom med NPF och att få träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter. Vi vill vi lyfta det som är positivt och stärka varje deltagare genom tips och råd och ge dem självförtroende att hantera olika situationer i vardagen. Vi träffas fyra gånger under januari, februari och mars. Träffarna är gratis och vi bjuder på fika. Vi ber alla deltagare att ge ett tysthetslöfte så att alla känner sig trygga med det man pratar om.

Om det är så att många som anmäler sig hellre vill ha träffarna dagtid, kan detta eventuellt vara möjligt att ordna.

Plats: Biograf Stjärnan, Nossebro

Tid: kl. 18-20

Datum: 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 mars

Anmälan senast 11 januari till Lena Svensson, telefon 0512-570 28 eller lena.svensson@essunga.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt