Läs mer

Inbjudan till föreningslivet om dialog gällande fördjupad översiktsplan för Nossebro tätort

Kom och påverka utvecklingen den 11 november!

Samhällsbyggnadsavdelningen i Essunga kommun har fått i uppdrag att tillsammans med arkitektföretaget Rådhuset arkitekter arbeta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nossebro tätort. Planen ska vara vägledande i utvecklingen av mark– och vattenområden i Nossebro och kommer att komplettera nuvarande gällande översiktsplan som omfattar hela Essunga kommun.

Samhällsbyggnadsavdelningen bjuder nu in föreningslivet att delta i en tidig dialog för att få till stånd en bred debatt när det ännu finns stora möjligheter att påverka planens innehåll. Vi kommer att presentera syftet med planen och hur arbetsprocessen kommer att se ut. För att alla ska få chansen att komma till tals genomförs mötet i workshopform, där vi hoppas på en givande diskussion med alla deltagare. Inspel från dialogen kommer att vara en del av underlaget som ligger till grund för planens innehåll.

Plats: Nossebro skolas aula

Datum: 11 november

Tid: 18.00

Vi bjuder på fika!

Anmäl dig till dialogmötet här. Varmt välkomna!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt