Läs mer

Marköverlåtelseavtal tecknat för kvarteret Skatan i Nossebro

Bostadsbyggnation planeras att påbörjas under nästa år

Bilden är en skiss på bostadsbyggnation på kvarteret Skatan i Nossebro

Nu har Essunga kommun tecknat ett marköverlåtelseavtal med Stavre/LKV Bygg för byggnation av bostäder på fastigheten Skatan 9.

Innan sommaren anordnade kommunen en markanvisningstävling för Skatan 9 i Nossebro, där intressenter bjöds in för att lämna sina projektidéer för tomten. Stavre/LKV Bygg inkom med ett förslag på bostäder som arkitektoniskt passar väl in i på platsen och med bostäder som kan lämpa sig för flera olika målgrupper och får nu möjlighet att uppföra bostäder på tomten.

- Det är ett toppenförslag som vi har fått in! Roligt att vi äntligen kommer få se nybyggnation i Nossebro, säger Sanna Fransson, mark- och exploateringsingenjör i Essunga kommun. Det är 8 stycken bostadsrätter som kommer att upprättas. Varje bostad är 80 kvm stor med antingen en uteplats eller balkong mot väster. Bostäderna kommer att komma ut till försäljning inom kort.

Stavre/LKV Byggs representanter och Daniel Andersson och Peter Lundberg

-Det är jätteviktigt att det börjar byggas och vi ser att det är en tydlig brist på bostäder, säger Daniel Andersson, kommunalråd i Essunga kommun. Detta visar att det går att bygga här på marknadsmässiga villkor med skälig prissättning på bostadsrätterna. Det här går också helt i linje med den uttalade vision vi har för kommunen, där vi önskar fler kommuninvånare. Peter Lundgren, ordförande i Bygg- och miljönämnden, instämmer i Daniels ord. - Det är jättepositivt att det byggs!

För företaget är byggnation av dessa hus ett väl beprövat koncept, då man har byggt flertalet hus i denna modell i Trollhättan med omnejd. Det finns till exempel likadana hus i Väne-Åsaka som man kan se när man kör på riksväg 42. - Vi vågar satsa på byggnation och tror verkligen på att det finns en intresserad marknad här, säger Göran Johansson från Stavre/LKV Bygg. Den här tomten är centralt belägen i Nossebro precis bredvid busstationen och vid mataffärer samt övriga serviceinrättningar i tätorten.

För mer information om bostäderna kontakta Göran Johansson, Stavre/LKV Bygg på telefon 0706-57 44 22.

Bilden är en skiss på bostadsbyggnation på kvarteret Skatan i Nossebro

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt