Läs mer

Näringslivet bjuds in till dialogmöte gällande fördjupad översiktsplan

Kom och var med och påverka utvecklingen av Nossebro tätort!

Samhällsbyggnadsavdelningen i Essunga kommun har fått i uppdrag att tillsammans med arkitektföretaget Rådhuset arkitekter arbeta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nossebro tätort. Planen ska vara vägledande i utvecklingen av mark– och vattenområden i Nossebro och kommer att komplettera nuvarande gällande översiktsplan som omfattar hela Essunga kommun.

Samhällsbyggnadsavdelningen bjuder nu in näringslivet att delta i en tidig dialog för att få till stånd en bred debatt när det ännu finns stora möjligheter att påverka planens innehåll. Vi kommer att presentera syftet med planen och hur arbetsprocessen kommer att se ut. För att alla ska få chansen att komma till tals genomförs mötet i workshopform, där vi hoppas på en givande diskussion med alla deltagare. Inspel från dialogen kommer att vara en del av underlaget som ligger till grund för planens innehåll.

Plats: Fåglums bygdegård

Datum och tid: 13 oktober kl. 15.30

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!

Ett dialogmöte med föreningslivet kommer att arrangeras den 11 november (separat inbjudan går ut om detta tillfälle).

Alla kan lämna sina synpunkter via dialogverktyget på webben

Alla kan lämna in sina synpunkter och tankar via det digitala dialogverktyg som används just för arbetet med den fördjupade översiktsplaneringen. Verktyget finns på den här länken. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt