Läs mer

Krisberedskapsvecka uppmärksammas i Essunga kommun

Utställning om demokrati på biblioteket och krisberedskap på Nossebro marknad

Vecka 39 (27 september - 3 oktober) arrangeras årets nationella Krisberedskapsvecka av MSB Länk till annan webbplats.. Det är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Krisberedskapsveckan syftar till att fler privatpersoner ska reflektera över hur de kan lösa vardagen om det sker en samhällsstörning eller kris. Varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika kriser.

Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land. I år firas i Sverige 100 år av demokrati Länk till annan webbplats. och på biblioteket i Nossebro kan du ta del av en utställning som uppmärksammar att det är 100 år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det finns även boktips på detta tema och på biblioteket kan du lära dig mer om hur en krisberedskapslåda kan se ut och vad den bör innehålla. Ta chansen att delta i en Quiz om demokrati och vinn en power bank! Mer information hittar du på biblioteket.

Kommer du att besöka Nossebro marknad den 29 september finns även här en möjlighet att lära sig mer om krisberedskap, då vår säkerhetssamordnare deltar för att visa hur du kan sätta ihop din egen krislåda om det exempelvis skulle ske ett långvarigt strömavbrott eller någon annan störning i samhället. Om du har en hemberedskap med en förberedd krislåda för att tillgodose dina grundläggande behov kan du klara en besvärlig situation bättre.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt