Läs mer

Informationsmöten gällande tätortsvandringar

Allmänheten bjuds in till respektive bygdegård

Under 2018-2019 genomfördes fyra tätortsvandringar i Essunga kommun. De ägde rum i Främmestad, Essunga kyrkby, Fåglum och Jonslund. Till dessa vandringar bjöds allmänheten in för att kunna belysa och lyfta de saker som är viktiga för invånarna på respektive ort.

Kommunalråd, kommunchef, kommunutvecklare, folkhälsostrateg, samhällsbyggnadschef, chef för gata/park samt kommunpolis deltog också vid vandringarna.

Nu hälsas allmänheten välkommen till informationsmöten på dessa orter för att följa upp det som lyftes vid vandringarna.

Platser, datum och tid:

  • Främmestad bygdegård 29 september kl. 18
  • Essunga bygdegård 6 oktober kl. 18
  • Fåglums bygdegård 13 oktober kl. 18
  • Barne-Åsaka bygdegård 20 oktober kl. 18

Vi bjuder på fika (kaffe, korv med bröd). Ingen anmälan krävs.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt