Läs mer

SCB:s medborgarundersökning 2021

Essunga kommun deltar i år - ta chansen att tycka till!

Essunga kommun är en av 161 kommuner som i år deltar i SCB:s medborgarundersökning och som snart kommer att skickas ut till slumpmässigt utvalda.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Vi uppmuntrar alla som deltar att ta chansen att tycka till! Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s hemsida. Länk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt