Läs mer

Ett samordningsförbund i Skaraborg i stället för tre

14 kommuner, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen har nu gått samman till ett samordningsförbund i Skaraborg. Tidigare fanns tre samordningsförbund i Skaraborg som sedan den 1 januari 2021 gått samman till Samordningsförbundet Skaraborg.

För cirka 19 miljoner kronor per år skapas insatser som direkt eller indirekt syftar till att hjälpa individer som har kontakt med flera av förbundets parter så att individernas väg mot eget arbete eller studier främjas och förkortas.

Förbundet har lanserat en ny hemsida där det bland annat går att läsa om de cirka 30 projekt som samordningsförbundet finansierar. Ett digitalt Öppet Hus arrangeras den 9 april kl 13:00-14:00 där mer information kommer ges om Samordningsförbundets Skaraborgs insatser.

Läs mer på: www.samordningsforbundetskaraborg.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt