Läs mer

IVO har granskat stödboendet Lövet

Myndigheten för inspektion för vård och omsorg har inte uppmärksammat några brister gällande placerade ungdomars trygghet och säkerhet

-Det är så skönt att få ett godkännande på att vi, och då främst personalen, gör sitt bästa och att vi har den kompetensen som krävs, säger Desireé Klarèn, enhetschef för stödboendet Lövet i Nossebro. Det är bara ett år sedan IVO gjorde en mer omfattande tillsyn utifrån att vi då gjort en nystart som stödboende och även i den inspektionen blev verksamheten godkänd.

Detta var alltså den andra granskningen som IVO genomförde i verksamheten och vid detta tillfälle granskade de våra placerade ungdomars trygghet, säkerhet och delaktighet. Stödboendet är för barn och unga från 16 till 21 år. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) meddelar att de har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat och avslutar därmed ärendet. Skälen som står i beslutet är att tillsynen i huvudsak visat att dels ger bemanningen förutsättningar för en trygg och säker insats och dels att stödet anpassas efter ungdomarnas individuella behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt