Läs mer

Sopning av gator och gångbanor

Pågår under veckorna 13-15

Kommunens gata/park avd. kommer att vårsopa gatorna under veckorna 13 – 15. Vi börjar i Nossebro, därefter följer Främmestad, Essunga station, Essunga kyrkby och Jonslund. Arbetet kan fördröjas vid otjänlig väderlek. Fastighetsägare inom detaljplanelagt område uppmanas att sopa ut grus och sand (ej ris och grenar) cirka 1 meter från tomtgräns ut i gatan för att underlätta för våra maskiner.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt