Läs mer

Nya samtalsgrupper för dig som sörjer

Fortsatt samarbete mellan anhörigstödet och Svenska kyrkan

Sorgegrupp - ”Samtal i sorg”

Under våren fortsätter samarbetet mellan anhörigstödet i Essunga kommun och Svenska kyrkan i form av en samtalsgrupp med temat ”Samtal i sorg”.

Nu finns möjligheten för dig, oavsett ålder, som mist en anhörig eller en nära vän, att i en mindre grupp samtala om det som skett i samband med den anhöriges/ vännens bortgång.

Vi träffas 7 gånger, coronaanpassat, i ungdomslokalen på Café Crossroad i Nossebro följande datum:

6 april, 13 april, 27 april, 11 maj, 25 maj, 8 juni, 22 juni

Anmälan senast 23 mars

Anmälan och information till Annelie Lidén på telefon: 0512- 30 00 03 eller mail: annelie.liden@svenskakyrkan.se

Välkomna!

Annelié Lidén (diakon, Essunga pastorat) och Lena Svensson (anhörigkonsulent, Essunga kommun)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt