Läs mer

Beslut om återgång till närundervisning för samtliga elever på Nossebro skola åk 7-9

Från och med måndag 1 mars kommer elever i årskurs 7-9 återgå till närundervisning på plats i skolans lokaler.

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar ingen förlängning av den tillfälliga distansundervisning som bedrivs nu under vecka 8. Så länge inga nya besked kommer från Smittskydd Västra Götaland välkomnas eleverna tillbaka till skolan. Vi fortsätter att jobba med olika åtgärder för att vår verksamhet ska kunna bedrivas utan risk för trängsel vare sig bland våra elever eller bland lärare och annan personal.

Som vi alla vet kan förutsättningarna snabbt förändras och det är därför viktigt att eleverna fortsatt förvarar sina skolmappar hemma. Endast dator och de skolmappar som behövs för aktuell skoldag tas med till skolan.


Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt