Läs mer

Drogvaneundersökning

Genomfördes för elfte gången på Nossebro skola för elever i årskurs 7-9

För elfte året i rad har Essunga kommun genomfört en drogvaneundersökning i årskurs 7-9 på Nossebro skola. Enkäten genomförs klassvis på skoltid. Vid genomförandet var 149 av skolans 167 elever närvarande, vilket innebär ett externt bortfall på 10,8 procent.

Årets resultat är i stort sett glädjande på flera olika sätt. Andelen elever som säger sig prata med sina föräldrar om det som är viktigt har ökat och ligger nu på 76 procent vilket är mycket positivt. Det är också färre elever som uppger att de ingen har att prata med.

Andelen elever som någon gång har rökt cigaretter har minskat år för år och i år är det lägst nånsin sen vi började med dessa enkäter 2011. Det har heller aldrig varit så få elever som uppger att de är dagligrökare.

Vad gäller alkoholen har det minskat över tid, men de senaste åren har det skett en uppgång. I år är det dock färre som dricker och färre som varit fulla än förra året. På frågan varifrån man får alkohol svarar eleverna att det näst vanligaste sättet är att man tar föräldrars alkohol utan lov.

Föräldrars restriktivitet till sina barns alkoholdrickande har ökat över tid, men fortfarande är det 14% av niondeklassarna som säger att de får dricka alkohol för sina föräldrar. I år ökar restriktiviteten både vad gäller rökning, snusning och alkohol men föräldrarna är mest restriktiva till tobaksrökning enligt barnen.

Den kanske mest förvånande och positiva iakttagelsen är att föräldrars berusningsdrickande har halverats det senaste året, troligtvis mest beroende på pandemin.

Det är färre än nånsin som uppger att de kört moped/A-traktor berusad eller åkt med berusad förare.

Vad gäller narkotika är det färre än nånsin som uppger att de vet var man kan få tag i narkotika, färre som blivit erbjudna och färre som testat. Och som vanligt är det framför allt de som röker, dricker och snusar som kommer i kontakt med narkotika.

I stort sett ser det alltså positivt ut, men fortfarande är det alltför många unga som röker och dricker så det drogförebyggande arbetet fortsätter med oförminskad styrka.

Essunga kommun bedriver sitt drogförebyggande i samarbete med Öckerö kommun enligt den så kallade Öckerömetoden.

Vill du veta mer, kontakt gärna drogförebyggarna:

Håkan Fransson, hakan.fransson@ockero.se, 0706901514

Christine Hummelblad, christine.hummelblad@ockero.se, 0730490974

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt