Läs mer

Slut med Sista natten mé gänget för niondeklassare på Skara Sommarland

Nu är det tyvärr slut med det populära arrangemanget Sista natten med gänget för niondeklassare i Västra Götaland, Örebro och Jönköpings län.

Arrangemanget Sista natten mé gänget har varit populärt bland niondeklassare i Västra Götaland, Örebro och Jönköpings län i nästan 30 år. Varje år har avslutningseleverna från 21 kommuner bjudits in för en helkväll på Skara Sommarland och en hel generation
15-åringar har firat sin sista kväll med grundskolekompisarna i parken. Sista natten mé gänget har varit Sveriges största drogfria och IQ-certifierade skolavslutningsfest och årligen har ca 3000 ungdomar valt att delta.

– Sista natten mé gänget har varit ett väldigt uppskattat arrangemang i parken. Vi tycker det är tråkigt att det inte blev av i år heller. Detta är ett arrangemang som behöver planeras långt före och i rådande läge och ovisshet förstår vi beslutet som är taget, säger Janne Nilsson, vd för Skara Sommarland.

Redan förra året satte pandemin stopp för arrangemanget och av samma anledning blir det inte något i år heller. Om det kan bli av något liknande kommande år går inte att sia om.

Skaraborgs skol- och utbildningschefer är alla ense om att det har varit ett jättebra drogfritt, uppskattat och minnesvärt firande för våra niondeklassare. Nätverket har haft dialog om arrangemanget och menar att man får se om det kan komma tillbaka i någon form. Men så som det varit upplagt tidigare håller det inte ur ansvarssynpunkt, varje kommun har ett långtgående ansvar om något skulle hända våra ungdomar under arrangemanget. Ansvarsfördelningen innebär därför att man framöver inte kan genomföra arrangemanget med det tidigare upplägget.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt