Läs mer

Inom kort införs nytt system för kommunikation med vårdnadshavare till barn i förskola och fritidshem

Från och med den 15 mars införs Tieto Education (TED) för kommunikation med vårdnadshavare till barn i kommunens förskolor och fritidshem.

TED finns tillgänglig som app eller via hemsida. Samma system, TED, används sedan några år tillbaka i kommunens grundskolor. Att koppla på kommunens förskolor och fritidshem till samma system kommer innebära en förenkling för vårdnadshavare med barn i olika åldrar, då flera funktioner såsom frånvaroanmälan och schemaregistrering kommer finnas tillgängliga i ett och samma system.

Mer information kommer skickas ut till vårdnadshavare genom Unikum och skolans Tieto-app i god tid innan införandet av det nya systemet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt