Läs mer

Fortsatta leveranser av vaccin till kommunala verksamheter

Intensivt arbete med vaccinering för kommunens sjuksköterskor

Gunilla Carlsson, vaccinationssamordnare för kommunala verksamheter, har bråda dagar i och med att det kommer in mer vaccin till kommunen. - Vi har ingen möjlighet att påverka leveranser av vaccin; det beslutas av regionen. Nu ser vi dock att tillgången på vaccin ökar och det är mycket glädjande. Bland annat ges boende på säbo ges den här veckan dos två och vi är tacksamma för att många anhöriga hörsammat vårt önskemål om att skydda våra äldre nu när den så viktiga vaccineringen pågår.

Kommunen ansvarar för vaccinering av boende på särskilt boende (det vill säga Kerstinsås och Lindbacken), inskrivna i hemsjukvård eller LSS-boende. De som endast har hemtjänst, exempelvis hjälp med städ, matdistribution eller har trygghetslarm, omfattas däremot inte. Då är det vårdcentralen som ansvarar för vaccineringen. Mer information om detta finns på Närhälsan Nossebros hemsida Länk till annan webbplats..

Dessutom erbjuds snart vaccination till personal inom vård- och omsorg som arbetar nära brukare. Doktor 24 har fått i uppdrag av regionen att organisera vaccinationen för personal. Vaccinering kommer att ske så fort som möjligt efter de har fått leverans av vaccin. Här innefattas även de anställda som arbetar nära brukare hos privata vårdgivare. Har man frågor om detta kan man kontakta Gunilla Carlsson för mer information.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!