Läs mer

Planering för Nossebro bad och camping

Efter nyår tar kommunen över driften av Nossebrobadets bad- och campinganläggning. Därför pågår det just nu en intensiv planering för att övergången ska löpa på så smidigt som möjligt för alla som berörs av detta. I nuläget är det oklart exakt när anläggningen kommer att vara öppen igen men målet är att det ska ske så snart som möjligt.

Kommunen kommer att anställa personal för verksamheten och rekryteringsprocessen har inletts. Platsannonser för badmästare och badvärd läggs ut på kommunens rekryteringsportal.

Gymverksamheten kommer att drivas av en separat entreprenör och där pågår diskussioner då det finns flera intressenter.

Arbete pågår även för att lösa bokningsplattform för campingen för vår och sommar 2021.

All information om verksamheten kommer att publiceras på kommunens hemsida under menyn Uppleva & Göra - Nossebrobadet.

Då nuvarande entreprenör begärts i konkurs hålls badanläggningen stängd för att upprätthålla säkerheten inom verksamheten. Frågor till tidigare entreprenör hänvisas till konkursförvaltaren.

Har man andra frågor kan man kontakta Kultur- och fritidschef Nettan Larsson, 0512-570 45.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt