Läs mer

Länsstyrelsen beslutar om en fortsatt begränsning på 50 personer i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har i samråd med smittskyddsläkaren i Västra Götaland beslutat om skärpta allmänna råd för att stoppa den ökade smittspridningen i länet.

Från Länsstyrelsen meddelas följande (2020-10-29):

Smittspridningen är oroande i länet. Det går nu snabbt, mycket snabbt, åt fel. Smittspridningen ökar inom alla sektorer i samhället, samtidigt som belastningen ökar på våra sjukhus.

Därför har Länsstyrelsen i Västra Götaland idag tagit beslut om att fortsätta på samma linje som tidigare. Vi kommer att ligga kvar på max 50 personer.
Beslutet gäller i tre veckor, men kan både förkortas och förlängas beroende på utvecklingen.

– Vi ligger kvar med beredskap att kunna öka till 300 om smittspridningen blir mer kontrollerad. Detta är betydligt enklare än att öka till 300, se smittspridningen ta ytterligare fart och tvingas backa till 50 igen, säger landshövding Anders Danielsson.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har givetvis tagit beslutet i samråd med länets smittskyddsläkare.

– Situationen är än mer allvarlig nu. Smittspridningen har ökat kraftigt på kort tid och allt fler blir allvarligt sjuka. Om vi inte tar krafttag nu riskerar vi att stå inför en liknande situation som i våras. Vi måste bryta alla smittkedjor och för det behövs ytterligare åtgärder, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

– Jag är medveten om att det här beslutet kan skapa både besvikelse och frustration på sina håll. Jag förstår och beklagar det, avslutar Anders Danielsson.

Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut är förlängt till 13 december (uppdaterat 19 nov).

Skärpta råd från 29 oktober

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland från och med 29 oktober och till en början tre veckor framåt:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Kommunala verksamheter

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!