Läs mer

Informationsmöte
om skolutredningen

Allmänheten bjöds in till möte den 15 oktober

Allmänheten bjöds in till ett informationsmöte angående skolutredningen den 15 oktober. Där informerade styrgruppen om sitt uppdrag och vad politiken valt att gå vidare med.

Det har funnits en politisk styrgrupp som sedan hösten 2019 har haft i uppdrag att se över framtiden skolor i Essunga kommun. Till hjälp i sitt uppdrag har styrgruppen tagit hjälp av externa konsulter. Den sista och mest heltäckande utredningen presenterades tidigare i höst för politiken. Därefter har de politiska partierna enats om att det inte är aktuellt att avveckla någon eller några skolenheter i kommunens ytterområden. Istället kommer kraftfulla investeringssatsningar på skolorna att genomföras de närmaste åren.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt