Läs mer

Inställd Må-Bra dag och rekreationsvistelse på Piperska i Lundsbrunn

Information från Essunga kommuns anhörigstöd

Skaraborgs kommuners anhörigstöd samt Röda korset i samarbete med anhörigstödet i Essunga, Grästorp och Vara kommun har de senaste åren haft möjligheten att erbjuda anhöriga olika rekreationsvistelser på Piperska i Lundsbrunn.

Med anledning av rådande situation och riskerna för smittspridning av covid-19 genomfördes inte vårens sedvanliga dagar på Piperska. Enligt den senaste informationen har Piperska nu beslutat att stänga ner sin verksamhet även resten av året. Att säkerställa en vistelse utan överhängande risk för smittspridning anses inte möjligt i dagsläget om man ska följa Folkhälsomyndighetens gällande råd och riktlinjer.

För Essunga kommuns anhöriga kommer detta beröra:

Må Bra Dag den 31 augusti, riktat till anhöriga 65 +

Rekreationsdagar 2 -4 oktober, Skaraborgs kommuners anhörigstöd, för anhöriga under 65 år.

Vi tar nya tag år 2021 och hoppas att läget då har stabiliserats eller att nya möjligheter har hittats att kunna erbjuda dessa så viktiga och värdefulla dagar för avkoppling och återhämtning för anhöriga som hjälper eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt