Läs mer

Besöksförbudet på äldreboendena kvarstår

Besöksförbudet gäller fram till 31 augusti

De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från coronaviruset.

Besöksförbud råder på samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april och gäller till 31 augusti.

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Besök kan ske utomhus i anslutning till boendet om

  • Varken du eller den som bor på äldreboendet har några symtom (Man ska vara medveten om att symtom kan i vissa fall vara väldigt vaga så som magont, huvudvärk, smak och lukt bortfall)
  • Man ska hålla ett avstånd till varandra på minst 2 meter, om man vill vara närmare ska visir användas av den besökande och då gäller 1 meters avstånd från varandra.
  • Fysisk kontakt är inte tillåten
  • Personalens instruktioner ska alltid följas

Om dessa regler inte följs har den boende utsatts för smittorisk och behöver då isoleras i 14 dagar för att skydda övriga boende från smitta.

Tillsammans hjälps vi åt och tar ansvar för att minska smittspridningen!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt