Läs mer

Ledningsgruppen summerar och blickar framåt

Omställningsförmågan har satts på prov och medarbetare har ställt upp när det gäller

Coronakrisen har ställt både människor och organisationer inför utmaningar av sällan skådat slag under det gångna halvåret. Essunga kommun är givetvis inget undantag. Några representanter ur kommunen ledningsgrupp vill både blicka bakåt på våren som gått och framåt mot sommaren som redan gjort sitt intåg.

- Att befinna sig i en krissituation innebär givetvis en påfrestning på organisationen, säger Björn Franke, socialchef. Ju längre krisen pågår desto mer blir det att man skjuter saker framför sig som man inte hinner med helt enkelt. Det innebär också att det blir mer slitningar. Anna Liedholm, kommundirektör instämmer. - Men den här händelsen visar också vilken fantastiskt omställningsförmåga som organisationen och medarbetarna har. Sofia Svensson, HR-chef, delar den åsikten. - Det har varit jätteintressant att se hur organisationens kunnat ställa om. Även om händelsen som sådan inte varit önskvärd, kan vi nu se vilka utvecklingssteg framåt vi tagit inom vissa områden, såsom förmågan att digitalisera möten. Och nu senast har vi även digitaliserat vår introduktion. Anna flikar in att när det är angeläget så är vår omställningsförmåga, både som samhälle, organisation och individ fantastisk. - Detta går givetvis stick i stäv med den annars så vanliga uppfattningen om den kommunala jättekolossen, tillägger Sofia. - Ur ett bemanningsperspektiv har det varit emellanåt varit en utmaning men även här har omställningsförmågan räddat oss. Medarbetare har exempelvis ställt upp på helger, som de vanligtvis inte arbetar på.

Västra Götalandsregionens statistik visar på uppåtgående siffror av bekräftade fall inom Skaraborg. Detta undgår givetvis inte Björn och han betonar att man inom social sektor har bra koll på de åtgärder man ska göra för att minska risken för smittspridning. - Det är bra med det förlängda besöksförbudet för det tydliggör att vi måste skydda våra äldre. Vill man ha en kontakt så kan man ju ringa eller så erbjuds det digitala alternativ såsom Skypemöten. Under vissa förutsättningar kan man mötas utomhus i anslutning till boendet. Då gäller förstås att man inte får ha några symtom, vare sig besökare eller boende, och så ska man hålla avstånd. Vi erbjuder då skyddsutrustning som visir i fall man behöver komma nära för till exempel kunna höra vad man säger. Dock måste man ha med sig att detta är ett undantag ifrån ett förbud och det innebär att man inte kan göra vad som helst. - Bemanningen är dock inte ett bekymmer i sommar, fortsätter Björn. Det är givetvis svårt att planera inför sommaren för vi vet ju inte hur utvecklingen av smittspridningen kommer att bli. Därför är det bra att ha en marginal och där har vi utgått från full beläggning av platserna inom äldreomsorgen, även om vi i dagsläget inte har det.

- Jag vill tacka alla medarbetare för det fantastiska arbete som utförts under den här perioden, säger Anna. Man slutar inte att vara glad, stolt och tacksam över det otroliga engagemang och ansvar som organisationen har visat på under den här minst sagt extrema tiden. Sedan vill jag tacka lokalsamhället som också har ställt upp med olika insatser på ideell basis, vilket vi är oerhört tacksamma för. Att detta är vårt gemensamma ansvar, har verkligen hörsammats av lokalsamhället; av föreningar, företag och av individer. Även om vi hade hoppats på något annat så blir den här krisen längre än vad vi trodde från början och det kan inte nog betonas vikten av att hålla i och att hålla ut. Det är viktigt att förstå att vi har en hög smittspridning i Skaraborg, det vill säga att det är andra förutsättningar här än av den bild som ges i media. På fotot har vi velat visa på att man ska hålla avstånd, som är väldigt viktigt.

- Det är viktigt att vara uppdaterad på det som står i myndigheternas hemsidor och det som vi lägger ut på kommunens sida om vad som gäller i vår kommun. Det blir en annorlunda sommar men det behöver inte bli sämre för det, säger Anna. Sofia betonar vikten att vi ska återhämta oss och njuta av ledighet, vår vackra natur och våra härliga omgivningar. - Ja, passa på att uppleva de fantastiska möjligheter som finns i och runt kommunen med alla våra smultronställen, säger Anna. Det finns uppdaterad information på vår turistwebb för den som undrar!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!