Läs mer

Spara på vattnet!

Det har varit en ökad vattenförbrukning i kommunen senaste tiden och nu uppmanar vi alla att vara sparsamma med vattnet.

Efter en regnig höst och vinter har det varit en relativt torr vår. Och början på sommaren ser inte heller ut att ge oss några större mängder nederbörd.

- Nivåerna ser dock bättre ut just nu än samma tid tidigare år då nivåerna legat riktigt lågt, säger Christer Johansson, VA-ingenjör, som håller koll på vattennivån tillsammans med kollegorna Kent och Peter. - Men det gäller att alla är försiktiga med sin förbrukning, för nivåerna kan sjunka snabbt, fortsätter han. Vi har sett en ökad förbrukning av vatten den senaste tiden, framförallt under senaste helgen. Kanske är det pooler som fylls på eller gräsmattor och trädgårdar som vattnas.

Andra kommuner har gått ut med bevattningsförbud, kan det bli aktuellt även i Essunga kommun i sommar, om det torra vädret fortsätter? Kan vattnet ta slut?

- Vi har inte behövt införa något bevattningsförbud tidigare år, det brukar räcka med att vi uppmanar alla om sparsamhet, svarar Christer.

Essunga kommun får det mesta av sitt vatten från grundvattenmagasin. – Börjar det bli låga nivåer i våra grundvattenmagasin, så kan vi köpa in vatten från Vara kommun, som i sin tur får vatten från Lidköping och Vänern, berättar Christer. - Det är vad vi kallar reservvatten. Men om vi inte är sparsamma med vattnet kan detta bli dyrt för oss i det långa loppet och då får vi höja våra avgifter, och det är ju tråkigt.

Vad kan man göra för att själv spara på våra vattenresurser?

-Det finns mycket man själv kan göra, säger Christer, som exempel ska man alltid tvätta och diska med fulla maskiner, ta kortare duschar och inte vattna gräsmattan just nu, den klarar sig även om det är tråkigt att titta på.

Vad gäller med att hämta vatten från vattendrag, t.ex. Nossan, för att kunna vattna i sin trädgård?

-Det är länsstyrelsen som bestämmer vad man får och inte får göra med vatten i sjöar och vattendrag. Man får se till att ta reda på vad som gäller innan man tar vatten.

Om man har enskild brunn som sinar, kan man då få hjälp av kommunen på något sätt?

Har man egen vattentäkt är man alltid själv ansvarig för brunnen och sin förbrukning. Vi i kommunen kan i extrema fall erbjuda att få hämta mindre mängder för dricksvatten i samhället vid en krissituation, men vi kan inte fylla på sinade brunnar.

Tips på hur du sparar på vatten Pdf, 416.3 kB.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt