Läs mer

Skyddsutrustning och provtagning gällande privata aktörer

Förtydligande kring kommunens ansvar gentemot privata vårdgivare

Kommunen har sammanställt information till privata vårdgivare gällande skyddsutrustning och provtagning under frågor och svar gällande covid-19. Dessa frågor och svar återges även här.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!