Läs mer

Enkät om coronapandemins påverkan på föreningslivet

Coronapandemin har slagit hårt mot stora delar av samhället och föreningslivet är inget undantag. Förbudet mot att samlas i stora folkgrupper och uppmaningar om social distansering har medfört inställda träningar, träffar och evenemang vilket har gjort att många har behövt ställa om sin verksamhet.

Med anledning av detta har vi skickat ut en enkät till föreningar i kommunen, i syfte att få en samlad bild av hur pandemin har slagit mot föreningslivet. Sista dagen att svara på enkäten är 14 juni.

Om du representerar en förening och vill svara på enkäten hittar du den här. Länk till annan webbplats.

Enkäten behandlar bland annat frågor om hur coronapandemin har påverkat föreningarnas aktivitetsnivå, ekonomi och motivation hos ledare och medlemmar. Underlaget kommer att ge värdefull information om vilka insatser och vilket stöd föreningslivet är i behov av och ge oss en riktning i arbetet med att hjälpa föreningar under och efter krisen.

Enkäten har skickats till föreningar i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

Har du frågor om enkäten? Kontakta Kultur- och fritidschef Nettan Larsson, telefon 0512-570 45, eller kommunutvecklare Pernilla Nilsson, telefon 0512-570 30.

Epost till Nettan Larsson

Epost till Pernilla Nilsson

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt