Läs mer

Information om förskola och fritidshem under permittering

Om du som vårdnadshavare har blivit korttidspermitterad från ditt arbete så har du rätt till förskola eller fritidshem de dagar du arbetar och utifrån den arbetstid du har. 

Om du som vårdnadshavare har blivit korttidspermitterad från ditt arbete så har du rätt till förskola eller fritidshem de dagar du arbetar och utifrån den arbetstid du har. Det är viktigt att du meddelar ditt nya schema så att förskolan och fritidshemmet känner till dina ändrade behov. Exempel: Om du har arbetat 100 procent och blir korttidspermitterad så att du ska arbeta 40 procent så har du rätt till förskola eller fritidshem under de 40 procent som du arbetar. Övrig tid har du ditt barn hemma.

Förskola

Om du som vårdnadshavare är permitterad på heltid likställs du med arbetssökande och du har rätt till 15 timmar förskola per vecka. Tiderna är då fasta och beslutas av respektive förskola.
Avgifter enligt kommunens tillämpningsregler som finns att läsa på
www.essunga.se Länk till annan webbplats. .

Fritidshem

Du har endast rätt till plats i fritidshem när du arbetar eller studerar så platsen upphör när du är permitterad på heltid. Du säger upp platsen på blankett som finns hos personalen på fritidshemmet där ditt barn är placerat. Ange orsak permittering/arbetslöshet. Platsen upphör vid nästkommande månadsskifte och du betalar avgiften under den perioden.

När permitteringen/arbetslöshet upphör och du återgår till arbete ordnas ny fritidshemsplacering omgående på samma fritidshem som tidigare. Ansökan gör du via kommunens självservice (e-tjänst).

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt