Läs mer

Viktigt att vi alla hjälps åt och håller avstånd till varandra för att minska smittspridning

Vi får många frågor om det finns någon smittspridning i kommunens verksamheter. Vi har nu en allmän smittspridning av coronaviruset i Skaraborg och det innefattar även samhällena i Essunga kommun. Kommunens verksamheter är en del av samhället. Hur enskilda invånare mår och vilka sjukdomar de har omfattas av patientsekretess. Vi kommer därför inte att uttala oss om enskilda fall eller enskilda verksamheter.

För alla äldreboenden i Västra Götaland gäller att den första brukare som uppvisar symtom testas för corona. Om provet visar att personen har corona görs inga fler tester på det boendet.

Kommunen följer Vårdhygien Västra Götalands föreskrifter om hur vården ska gå till, vilken skyddsutrustning som ska användas och i vilka situationer den ska användas.

För att minska smittspridningen är det nu viktigt att vi alla hjälps åt och håller avstånd till varandra i alla sammanhang oavsett om vi tillhör riskgruppen eller inte och oavsett om vi har symtom eller inte.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!