Läs mer

Krisens utmaningar inom olika branscher

Nu genomförs kontinuerliga uppföljningar och ges rådgivning till näringsliv och föreningar

Smittspridningen av coronaviruset har en påverkan på både det globala samhället som den har på det lokala. För Essunga kommuns del märks krisen på lite olika sätt både inom näringslivet och inom kommunens verksamheter. Detta framgår av den översyn som nu genomförs för att få aktuell information om den lokala situationen.

-Vi följer och stöttar näringslivet genom att ha direktkontakter på telefon, mail och genom att ordna olika samverkansformer. Detta är i linje med den uppmaning som Svenskt Näringsliv gått ut med. Många företagare känner att det som nu händer är overkligt då vi är vana vid att leva i en ganska så skyddad värld. Men vi gör som vi brukar och kavlar upp ärmarna och är lösningsfokuserade, säger Pernilla Nilsson, kommunutvecklare med ansvar för näringsliv och Anna Liedholm, kommundirektör.

Helena på Restaurang Liljedal, som erbjuder lunchlåda

Vi uppmanar till lokal handel och för detta finns logotypen Handla Nära Essunga kommun framtagen sedan tidigare. Fördelarna är just att vi är en liten kommun med en centralort som erbjuder det mesta som folk behöver. Vi har inga stora köpcenter och nu i kristider är företagarna snabba med att hitta innovativa lösningar för att fortsätta serva sina kunder på bästa sätt. Vi ser att restauranger erbjuder möjligheten att hämta sin lunchlåda och för de nu extra utsatta riskgrupperna erbjuds hemkörning. Läs mer i vår folder Till dig som tillhör en riskgrupp i Essunga kommun. Pdf, 170.8 kB.

På hemsidor som verksamt.se och Svenskt näringslivs hemsida hittar man bra information och svar på många frågor till dig som företagare. Almi erbjuder rådgivning och finansiering till små och medelstora företag. Kontaktinformation får du genom kundtjänst på telefonnummer 0771-55 85 00 eller på almi.se. Olika företagsstöttningar jobbas fram nu i Skaraborg och vi håller oss kontinuerligt informerade om detta och delger så snart vi får reda på mer.

En av de insatser som gjorts är upprättandet av ett forum på sociala medier. -Vi har bland annat medverkat till att upprätta en företagssida på Facebook där kommunen deltar. Vi är noga med att vara tillgängliga för att svara på frågor och delar viktig information som rör företag. Anna har gått ut med den allmänna uppmaningen till kommunens medarbetare att inte ändra beteende vad det gäller ekonomiska investeringar. - Nu är det verkligen viktigt att se till så att hjulen snurrar på inköpssidan så att inte den allmänna oron får verksamheter att bromsa upp utan fortsätta som vanligt. Jag har också gått ut med uppmaningen till våra chefer att de ska se över om det nu finns kreativa lösningar som kan bidra till att vi stöttar näringslivet.

Påverkan ser olika ut för olika branscher och som övriga Sverige drabbas just nu restauranger, kulturevenemang och besöksnäring hårt. Även i Essunga börjar vi också se viss påverkan på tillverkningsindustrier då underleverantörer är utsatta. Dagligvaruhandeln, företag som erbjuder digitaliseringstjänster och e-handeln verkar kunna dra nytta av krisen. I vår kommun så ser även handeln för matvaror via gårdsförsäljning inom de gröna näringarna ljus ut. Framöver väntas säsongsbranscher såsom lantbrukssektorn drabbas av personalbrist och kan komma att söka säsongspersonal. - Vi tycker oss också se en ökad lokal handel vilket jag hoppas och tror är något som kan hålla i sig även efter den här krisen, säger Pernilla. Vi har många fantastiska lokalproducenter som jag önskar att vi kan fortsätta stötta i framtiden. Vi ska göra ett nytt att försök att dra igång den lokala direkthandeln via sociala medier, den så kallade REKO-ring Nossebro under senvåren och återkommer med mer information om detta så snart vi kan.

Kommunens verksamheter påverkas givetvis i den rådande krisen och vårt största draglok gällande turism, Nossebro Marknad, är inställt för närvarande. - Den 1 april kom nya direktiv från Folkhälsomyndigheten som vi ska sätta oss in i och se vilken fortsatt påverkan detta har för våra arrangemang, säger Pernilla. Vi har jobbat hårt för att locka besökare till marknaden med olika teman, vilket varit uppskattat. Marknaden är dessutom en populär plats att träffa vänner och bekanta på, så rent socialt påverkas många av att den är inställd.

Föreningslivet kommer också att påverkas av de nya riktlinjerna som nu i veckan kom från Folkhälsomyndigheten. För många föreningar är det precis som för näringslivet, en svår utmaning det som nu händer. - Det är väldigt kännbart för flertalet föreningar som involveras både i kommunala, externa och egna evenemang. Jag har varit i kontakt med flera av idrottsföreningarna och där ser dom ni ett stort ekonomiskt tapp i intäkter som kommer få konsekvenser lång tid framöver, säger Pernilla. Vi håller fortsatt kontakt med föreningarna och håller oss även här uppdaterade vilka stödåtgärder som man nu sätter in från nationellt och regionalt håll.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt