Läs mer

SVT besökte Essunga kommun

Granskning av Sveriges äldreomsorg

I onsdags besökte SVT vår kommun och intervjuade Daniel Andersson, kommunalråd och Gunilla Carlsson, enhetschef inom äldreomsorgen. SVT genomförde under hösten 2019 en undersökning av alla Sveriges kommuner och ställde då frågor kring budgeten för äldreomsorgen och om dess kvalitet. SVT kom hit för att följa upp Essungas svar.

- Vi behåller samma goda kvalitét inom äldreomsorgen, säger Gunilla Carlsson. Vi har haft tomma platser, det vill säga lägenheter, på Kerstinsås äldreboende och inför 2020 har vi sett över verksamhetens behov av dessa. Vi har anpassat verksamheten utefter efterfrågan. Vi har under en tid sett att ansökningarna till särskilt boende har minskat efter att vi byggt vårt trygghetsboende Misteln. Vi har kvar samma goda omvårdnad och personaltätheten är den samma.

Daniel lyfter också att orsaken till de tomma platserna är en bra hemtjänst och hemsjukvård, som kan ge god vård i hemmiljö. Byggnation av lägenheter för de som är 65 år eller äldre pågår just nu, vilket kommer att ge fler alternativ till särskilt boende. I våra brukarenkäter får vi höga betyg på kvaliteten på äldreomsorgen och vi är stolta över vår duktiga och engagerade personal.

SVT intervjuade en av de boende på Kerstinsås, Alice Carlsson, snart 102 år. Alice berättade om att det kändes tryggt att bo på Kerstinsås men att hon saknade andra boende att prata med.

SVT:s intervju planeras att sändas måndagen den 24 februari.

Har du frågor eller synpunkter på äldreomsorgen i vår kommun? Det finns mer information på kommunens hemsida (länk) eller ring kommunens växel på 0512-570 00 för att få en synpunktsfolder hemskickad.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt