Läs mer

Anhörigstöd - för dig som vårdar en närstående

Våra anhörigkonsulenter kan vägleda och stötta i din kontakt med vårdkedjan

Lena Svensson, är vår nya anhörigkonsulent inom äldreomsorgen här i Essunga kommun. Lena har
tidigare arbetat inom våra kommunala verksamheter så hon är väl insatt i vår organisation. Däremot är det inte så känt för alla vad en anhörigkonsulent sysslar med och detta vill Lena ändra på.

En anhörigkonsulent kan på olika sätt stötta anhöriga som vårdar närstående.  Det kan exempelvis vara genom enskilda samtal om man behöver prata med någon om sin situation - Ibland leder samtalet till att behov upptäcks och då kan man gemensamt komma fram till lösningar som kan underlätta både för den anhörige och den närstående. Anhörigstöd har tystnadsplikt och inga journaler förs så allt som sägs är mellan den anhörige och anhörigkonsulenten. Är man osäker på om det finns hjälp att få är det bara att slå en signal på 0512-570 28.

Förutom samtal finns också annan hjälp och stöd att få i kommunen. Det kan handla om avlösning i hemmet, avlösningsplats (även kallat växelvård), anhörigbidrag, fixartjänst, inkontinenshjälpmedel, vart man kan vända sig för att få hjälpmedel i hemmet, parkeringstillstånd, matdistribution, trygghetslarm med mera. - Som anhörigkonsulent kan jag vägleda och underlätta den anhöriges kontakt med olika delar av vårdkedjan. Jag vet eller kan ta reda på vilka möjligheter som finns för exempelvis träning, social samvaro eller annat som stöd för den situation man befinner sig i, säger Lena. - Ett av mina mål är att hitta nya vägar för att nå ut till fler anhöriga och erbjuda kontakt. Man får gärna höra av sig om man vill att jag kommer ut och berättar för exempelvis föreningar om anhörigstödet.

Lena har även samarbete med kommunens anhörigkonsulent inom funktionsvariationsomsorgen,
Susanne Flybrand. Tillsammans ansvarar de för att informera och planera för rekreationsdagar på Piperska i Lundsbrunn och i samband med Nationella anhörigdagen i oktober kommer de även att bjuda in till en kostnadsfri filmvisning på biografen i Nossebro. Anhörigstödet bjuder då även på dricka och popcorn. Dessa dagar är riktade till anhöriga både inom äldreomsorgen och funktionsvariationsomsorgen.

Varmt välkomna att kontakta oss om ni har några frågor!

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt