Läs mer

Sopning av gator och gångbanor

Kommunens tekniska kontor kommer att vårsopa gatorna under veckorna 13-15

Vi börjar i Nossebro, därefter följer Främmestad, Essunga station, Essunga kyrkby och Jonslund. Arbetet kan fördröjas vid dålig väderlek. Fastighetsägare inom detaljplanelagt område uppmanans att sopa av sanden (ej trädgårdsavfall) från gångbanan utefter fastighetens gräns.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!