Läs mer

Utveckling av Nossebro Marknad uppmärksammat

Pernilla Nilsson, marknadsansvarig, får dagens ros av knallarnas branschorganisation TOMER

I senaste numret av Torg och Marknadsnytt, branschtidningen för torg- och marknadshandeln, får Nossebro Marknad stor uppmärksamhet. Förstasidan fylls av ett foto på när man steker raggmunkar och fläsk i marknadens eventtält. Dessutom är det hela 9 sidor i tidningen som enbart handlar om Nossebro Marknad! Både marknadspersonal och knallar intervjuas och teman och utvecklingsinsatser lyfts. Som lök på laxen tilldelas Pernilla Nilsson, marknadsansvarig, tidningens utmärkelse Rosen för sitt arbete att med stöd av EU-bidrag hitta vägar till en långsiktig utveckling och modernisering av marknaden.

På fotot syns Pernilla till vänster i bild och till höger hennes medarbetare på Nossebro Marknad Tomas Gustafsson, Sören Aghamn och Eric Dalgren. Några frågor till Pernilla!

Vad betyder uppmärksamheten i TOMER för dig och för Nossebro Marknad? - Det betyder väldigt mycket att vi blir så uppmärksammade för vårt arbete och att Leader projektet ” Träffpunkt Nossebro” förhoppningsvis kommer ge vår anrika marknad ett nytt lyft.

Vad händer just nu i planeringen inför marknaderna 2019? - Just nu skickas julhälsningar och marknadsregler ut till knallarna och vidare jobbar vi med de olika teman som marknaden kommer ha under 2019.

Hur fortgår utvecklingsarbetet och hur inhämtar ni idéer? - Arbetet i projektet löper på under hela 2019 med olika utvecklingsinsatser och vi spånar ihop i arbetsgruppen och hämtar inspiration från andra marknader och mässor.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!