Läs mer

Platsutveckling Essunga kommun

Vi bjuder in dig/er till ett uppstartsmöte för projekt platsutveckling!

Essunga kommun har ansökt om och beviljats medel för att utveckla platser/orter i kommunen. Projektet ingår som en del i samverkan för regional serviceutveckling hållbara platser varvid nya arbets- och samarbetsformer skall prövas liksom erfarenhetsutbyte från andra projekt. En handlingsplan för lokal utveckling skall utarbetas för medverkande orter och platser. Målgruppen för medverkande är kommuninvånare, föreningar och företag på medverkande platser. Samarbetspartners är lokala utvecklingsgrupper, föreningar och inte minst näringslivet. Varje utvecklingsgrupp kommer att
deltaga i projektgruppens arbete genom valda representanter. Vid vissa tillfällen kommer också "öppna möten" för alla medborgare i lokalsamhällena arrangeras. Förstudien skall stärka underlaget för en bibehållen och helst utökad service på landsbygden. Det kan handla om skola, förskola, boende, VA, kollektivtrafik men inte minst sysselsättning och företagens tillgång till kompetent arbetskraft.

Vi vill nu undersöka vilka platser/orter som vill vara med i projektet. Det skall understrykas att en medverkan kräver engagemang och delaktighet från de parter som nämns ovan. Detta är inget kommunalt projekt utan ett samverkansprojekt.

Vi bjuder in dig/er till ett uppstartsmöte för projekt platsutveckling!

Tid: Onsdag den 29 augusti kl 18.30. (obs. ändrad dag!)

Plats: Biograf Stjärnan i Nossebro

På mötet kommer vi bland annat att att informera om projektet samt diskutera vilka platser som kan och vill vara med.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt