Läs mer

Lärorik föreläsning för POSOM-gruppen

Lars Jerrestrand berättade om sina erfarenheter av en svår krissituation

Utbildningschef Bosse Svensson bjöd tidigare i höst in deltagare i POSOM-gruppen för att få lyssna till vår blivande kommunchef Lars Jerrestrand. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande och POSOM-gruppen kan träda in och hjälpa till vid stora olyckor och katastrofer. Lars berättade
om sina erfarenheter av Marks kommuns hantering av den fruktansvärda bussolyckan utanför Sveg i april i år, där tre ungdomar förolyckades och ett antal skadades.

Lars Jerrestrand arbetar idag i Marks kommun och var vid olyckstillfället tillförordnad kommunchef. Han tillträder tjänsten som kommunchef i Essunga den 1 januari 2018. Lars befann sig hemma i Essunga på
söndagsmorgonen i april i år när samtalet kom från räddningstjänsten om att bussolyckan inträffat. Då var informationen knapphändig men han fick veta att det fanns omkomna och Lars fick starta upp arbetet med att samla krisorganisationen i Marks kommun för att hantera både frågor och behov av
stöd. Det blev en lång söndag för Lars och hans kollegor med mycket uppmärksamhet från media som snabbt var på plats i Kinna. Många inom kommunen bidrog med insatser och exempelvis så öppnade snabbt skolans personal upp Ängskolan för att skapa en mötesplats för anhöriga och vänner till de drabbade.

En intensiv vecka följde med många svåra arbetsinsatser och lärdomar. Sörjande och chockade anhöriga skulle tas hand om, transporter skulle ordnas, mottagningar av de inblandade i olyckan,
minnesstunder. - Jag skulle rekommendera att man arbetar öppet utanför ordinarie verksamhetsgränser när en sådan här händelse inträffar. Tillsammans måste man från olika parter skapa det stöd som behövs i en här situation, säger Lars. Samtidigt måste man ha förståelse för att bearbetning och återhämtning efter en sådan här händelse får ta tid för alla berörda innan man kan gå
vidare.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!