Läs mer

Fortsatt bra placering för Essunga kommun

Svenskt Näringsliv har presenterat sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. Essunga kommun behåller sin 40:e plats från föregående år. Daniel Andersson, vårt kommunalråd, intervjuas i av Svenskt Näringsliv där han bland annat säger: — Det är viktigt att våra företag mår bra, både stora företag men också småföretagarna. Vi vill att etablerade företag ska vilja stanna kvar och utvecklas samt att nya företag finner det fördelaktigt att etablera sig i kommunen.

Läs hela intervjun med Daniel här på Svenskt Näringslivs hemsida. Länk till annan webbplats.

Så här uttryckte sig vår kommunchef när enkätresultatet presenterades i tidigare i år:

-Jätteroligt att kommunens företagsklimat har förbättrats ytterligare sedan 2016, säger kommunchef Kjell Karlsson. Essunga kommun har i många år legat i topp i Skaraborg och Västra Götaland när det gäller ett bra företagsklimat. Det sammanfattande omdömet 2017 är 4,12 vilket innebär att kommunen har ett gott företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs mätning (4,0 eller högre är gott klimat). Vi arbetar mycket i kontakter med kommunens näringsliv och det är av största vikt för oss att ge bästa möjliga service till våra företag. Vi slår oss förstås inte till ro med detta utan vill få ändå bättre resultat så fullt ut nöjda är vi inte. 2015 hade vi ett resultat på 4,19 och nästa år vill vi ha ett minst lika bra resultat. Vi är  glada och tacksamma för att ha ett väldigt bra näringsliv och bra kontakter med våra företag. Det är förstås också fantastiskt roligt att företagen uppskattar vårt arbete, säger Kjell sammanfattningsvis. Läs mer om Svenskt Näringslivs undersökning här. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!