Läs mer

Essunga kommun på vänortsbesök i Estland

Vårt kommunalråd, kommunchef och socialnämndens vice ordförande representerade vår kommun i estniska staden Törva

Essunga kommun deltog i vänortsträff i Törva, Estland 27-30 september. Förutom värdkommunens delegation fanns även representanter med från Hemsedal i Norge, Lazdijai i Litauen, Baranivka i Ukraina samt Lodzij i Polen. Vi besökte bland annat Estlands nationalmuseum i Tartu. Vänorterna genomförde också en konsert i Törva Church- Chamber Hall där representanter från de olika länderna framträdde (dock inga musiker med från Essunga kommun). Under arrangemanget hade vi förstås också en hel del diskussioner om inriktningen för fortsatt vänortsarbete. Bland annat diskuterades deltagande i något gemensamt EU-projekt. Delegationen från Essunga bestod av kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson, socialnämndens vice ordförande Bengt Göran Henningsson samt kommunchef Kjell Karlsson.

Möte med vänortsrepresentanter i Estland

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!