Läs mer

Utställningen An Ordinary Boy till biblioteket i Nossebro

Utställningen pågår 23 augusti -19 september

Under två decennier levde André Olofsson i en gestalt som inte var hans egen. Den enda möjligheten för att orka leva vidare, var att korrigera det som var fel – hans kropp. Under fyra år har fotografen Ciprian Gorga följt Andrés vardagsliv, och det är bilder från denna tid som visas i utställningen An Ordinary Boy. Det är en utställning om transsexualism, normer och inkludering och bygger på bilder av fotografen Ciprian Gorga. 

Under torsdag och fredag vecka 34 kommer Västarvets pedagog Anna Sjölander att visa utställningen för klass 8-9 i Nossebro skola.

Måndag 11 september kl 18-19 i Biblioteket
Föredrag och bildvisning med fotografen Ciprian Gorga
Under fyra år har fotografen Ciprian Gorga följt Andrés vardagsliv. Möt Ciprian och hör hans
berättelse om den långa och påfrestande process som en könskorrigering innebär.

Onsdag 27 september kl.18-20 i biblioteket Nossebro
Kom och lär mer om genus och normkritik - utmana dig själv! Är du en av dem som en gång för alla vill förstå vad som egentligen menas med genus? Undrar du vad normkritik är och hur det fungerar i praktiken? Har du funderat över begrepp i debatten, som du kanske inte riktigt förstår, men vill begripa?
Kom och lyssna på en föreläsning/workshop med EDCS där vi går igenom vad genus och normkritik är. Just nu pågår ett projekt i Essunga kommun som heter GRÄNSFRI, där målet är att fler människor ska känna sig delaktiga och inkluderade i kommunen. Projektet erbjuder i samarbete med biblioteket därför en föreläsning där du får svar på det du undrar över. Vi står för fakta och teorier och kommer
förhoppningsvis med svaren på just din fråga! Anmälan till biblioteket senast 22 september.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt