Läs mer

Om konstverket Stele av Roland Andersson

Skulpturen är skänkt till kommunen av Lions Club Nossebro efter en donation av familjen Andersson.

Konstverket Stele av Roland Andersson

Roland Andersson, född 1935, kom ursprungligen från en gammal stenhuggarsläkt i Bohuslän. Familjen flyttade till Nossebro och grundade där Nossebro Stenhuggeri. 

Han fick lära sig yrket från grunden av sin far och började tidigt arbeta med traditionellt stenhantverk och fick tre mästarbrev, som stenhuggare, stengravör och bildhuggare. På 1970-talet flyttade han med sin familj till Alingsås och kunde arbeta fritt med skulptur i sten, stål, koppar och särskilt svart diabas. 

Roland Andersson reste, bodde och arbetade gärna i Medelhavsområdet. Under sina resor och arbetsperioder där lagrade han minnen och synintryck från klassiska kulturer, som kom till uttryck i hans produktion. Särskilt resorna till Egypten betydde mycket för hans konstnärliga utveckling.

För Roland Andersson blev det många offentliga uppdrag åt stat, kommun och landsting. 

Särskilt uppmärksammade är de båda pelarna i diabas utanför och inuti Burgårdens gymnasium i Göteborg. 

I Nossebro skänkte Lions Club år 1975 Roland Anderssons skulptur VATTENTRAPPA till kommunen. Denna finns på Fontäntorget invid Storgatan.

Skulpturen  STELE (Stele betyder en rest sten, ofta dekorerad med bilder, reliefer, inskriptioner eller ornamentik) skapades under tidigt 1980-tal. Den är tillverkad av ett

stort granitblock som har kluvits i olika delar, för att sedan monteras ihop igen till en stor enhet. Detta ger effekten av olika öppningar och ingångar som man kan se igenom, borrhål och klyvningar blir tydliga och effektfulla. Ljuset kan alltid skymtas genom den stora monoliten.

Stenen är rikt ornamenterad av reliefhuggningar och borrspår som på ett primitivt sätt bildar ett slags forntida språk, kanske från tidigare civilisationer? Detta står i stark tidsmässig kontrast till inskriptionen på framsidan, R A, vilken kan tydas både som signatur och namnet på solguden RA i den egyptiska mytologin

Skulptören Roland Andersson var en av de främsta inom sin konstart. Han gick

ur tiden år 2013.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!