Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lättläst om Essunga kommun

Välkommen till Essunga kommuns  sidor på lättläst svenska.
Inga svåra ord eller långa meningar finns med.

Här får du veta vad kommunen arbetar med  och vilken hjälp du kan få av kommunen.

Här finns information om till exempel  skola, bad, bibliotek och vad du kan göra på fritiden.

Du kan också läsa om  vilka regler som gäller för att bygga hus  och hur du ska sortera dina sopor.

Du kan även hitta telefonnummer och adresser till kommunen.

Du klickar på orden nedan om det är något som du vill läsa mer om.

Om Essunga kommun

Det finns 290 kommuner i Sverige.
Kommunerna ska se till att det finns förskolor,
skolor, omsorg för äldre personer
och för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen ska också ordna
så att det finns gator,
avlopp, rent vatten att dricka
och att soporna blir hämtade.

Kommunen bestämmer även
hur personer som bor i kommunen
får bygga.

För att sköta allt i kommunen behövs pengar.
Alla som bor och jobbar i kommunen
betalar pengar till kommunen.
Dessa pengar kallas skatt.
Kommunen får också pengar från staten.

Vår kommun heter Essunga kommun.
Här bor ungefär 5 tusen 5 hundra personer.
Den största orten heter Nossebro och
här ligger kommunens kontor.

Kontakta kommunen

Telefonnummer
Du kan ringa till Essunga kommun.
Telefonnumret är 0512-570 00.

Då kommer du till växeln.
Personalen i växeln ser till
att du får prata med rätt person.

Brev
Du kan skicka brev kommunen.
Adressen är:
Essunga kommun
465 82 Nossebro.

Skriv också namnet på den person som ska få brevet.

E-post
Du kan skicka e-post till Essunga kommun.
Du skickar ditt meddelande till kommun@essunga.se

Gå dit
Du kan gå till kommunkontoret i Essunga kommun.
Kommunkontoret ligger på Sturegatan 4
i orten Nossebro.

Öppettider
Kommunkontoret är öppet
på måndagar mellan klockan 8 på morgonen
och 5 på eftermiddagen.

Tisdag, onsdag, torsdag och fredag
är kommunkontoret öppet
mellan klockan 8 på morgonen
och klockan halv 5 på eftermiddagen.

Barn och skola

På de här sidorna kan du läsa om förskolorna och skolorna i Essunga kommun.

Du kan också läsa om skolor för vuxna.

Telefonnummer
Om du vill veta mer om
skolor och förskolor i Essunga kommun
kan du ringa till skolkontoret.

Telefonnumret till skolkontoret Nossebro skola är 0512-570 60 (telefonsvarare som vi lyssnar av flera gånger om dagen).

Barnomsorg

Barnomsorg betyder att någon tar hand om barnen
när mamman eller pappan arbetar eller studerar.

Det finns olika slags barnomsorg.
Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Pedagogisk omsorg heter numera det
som tidigare kallades familjedaghem.

Barnomsorgen sköter om barn
som är mellan 1 år och 12 år.

Förskola
Barn mellan 1 år och 5 år
kan gå på förskola.
Det finns 5 förskolor i Essunga kommun.

Allmän förskola
Barn som är mellan 3 och 5 år
får gå på förskola även om
föräldrarna inte arbetar eller är
hemma med ett syskon, det
kallas Allmän förskola.

Barnet kan vara på förskolan
15 timmar varje vecka under
månaderna september till maj.
Det är gratis.

Pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem)
Pedagogisk omsorg är också till
för barn som är mellan 1 och 5 år.
Pedagogisk omsorg betyder att
barnen får vara i hemmet hos
någon annan vuxen.

Fritidshem
Innan skolan börjar på morgonen
och efter att skolan slutat på dagen
får barnen vara på fritidshem
om barnets föräldrar arbetar.
Fritidshem kallas också för fritids.

Telefonnummer
Du kan ringa till skolkontoret om du vill
veta mer om barnomsorg.

Telefonnumret till skolkontoret är 0512-571 13

Så får ditt barn plats inom barnomsorgen

Om du vill att ditt barn ska få vara i barnomsorgen ska du söka en plats till barnet.

Ibland är det kö till förskolan. Därför är det viktigt att du ansöker om en plats till ditt barn i god tid.

Du kan ringa till skolkontoret om du vill  veta mer om hur du ansöker om en plats inom barnomsorgen.

Telefonnumret till skolkontoret är 0512-571 13.

Så mycket kostar barnomsorgen

Den som tjänar mycket pengar
betalar mer för barnomsorg
än den som tjänar lite pengar.

Om du har flera barn
i barnomsorgen samtidigt
betalar du mer för det yngsta barnet
och mindre för de äldre barnen i familjen.

Du kan ringa till skolkontoret
och be personalen förklara
vad barnomsorg för ditt barn kostar.

Telefonnumret till skolkontoret är 0512-571 13.

Grundskola

Det år som barnet fyller 6 år
börjar han eller hon i grundskolan.

Alla barn måste gå i skolan.
Det kallas skolplikt.
Alla barn går 9 år i grundskolan.

Skolor i Essunga kommun

Nossebro skola
På Nossebro skola går barn från förskoleklass till årskurs 9.

Bredöls skola
På Bredöls skola går barn från förskoleklass till årskurs 5.

Jonslunds skola
På Jonslunds skola går barn från förskoleklass till årskurs 5.

På alla tre skolorna finns också fritidshem
där barnen kan vara före skolan börjar
och efter skolans slut.

Telefonnummer
Vill du veta mer om grundskolan
i Essunga kommun kan du ringa till
 kommunens växel, 0512-570 00 och be
att få prata med rektor respektive skola.
 

Särskola

Särskolan är till för barn
med funktionsnedsättning.
Barnet kan ha sjukdomen autism eller
en skada i hjärnan.

På särskolan får man lära sig samma saker
som i grundskolan men på ett annat sätt.

Särskolan finns i Nossebro.

Telefonnummer
Vill du veta mer om grundskolan
i Essunga kommun kan du ringa till
 kommunens växel, 0512-570 00 och be
att få prata med rektor respektive skola.

Gymnasieskola

Elever som har slutat i grundskolan
kan fortsätta att studera i gymnasieskolan.

Vuxenutbildning

Även vuxna människor kan gå i skolan.
Man kan lära sig nya saker
eller bli bättre på det man lärde sig
när man var barn.

Vuxenutbildning kallas ibland för Komvux.

Det finns också kurser
för dig som kommer från ett annat land
och vill lära dig svenska.

Bo och bygga

På de här sidorna finns information
för dig som bor i hus eller lägenhet.

Om du ska bygga ett nytt hus
eller bygga till något på ditt hus
finns information under Bygglov.

Det finns också information om sopor.
Klicka på orden till vänster på sidan
om det är något du vill läsa mer om.

Ny bostad

I Essunga kommun finns lägenheter
att hyra av Essunga Bostäder och
andra hyresvärdar.

Du hittar telefonnummer till dem
längst ner på den här sidan.

Du kan också bo i villa eller hus.
Då ska du ta kontakt med en mäklare
som hjälper dig att hitta en bostad.

Telefonnummer till Essunga Bostäder
0512-571 60

Telefonnummer till andra hyresvärdar
i Essunga kommun

Fåglums Bygg AB
Hasse Haraldsson
Telefon 0512-299 55

Nossans Fastighets AB
0512-533 40

Nossebo Fastighets AB
0704-13 58 08

Bostadsrättsföreningen Fänkålen
0512-802 35

Höglund & Gustafsson AB
0512-160 20

Klåva Fastigheter
0725-75 43 82

Bygglov

När du ska bygga ett hus
måste du ha bygglov.
För att få det måste du
skicka in en ansökan
på en särskild blankett.

Du måste också ha bygglov
om du ska ändra något på ditt hus.
En ändring på ditt hus
kan vara att du ska måla om huset
till en annan färg
eller att du ska göra ditt hus större.

Det är politikerna i byggnadsnämnden
som bestämmer om du får bygglov.
Det är inte säkert att du får ett bygglov
även om du vill ha det.

För att få veta mer om bygglov
kan du ringa till kommunens växel.
Be att få prata med bygglovshandläggare.
Telefonnumret är 0512-570 00.

Energirådgivning

Privatpersoner, mindre företag och föreningar
kan få energirådgivning.
Det kostar inget.

Du får veta mer om hur du kan spara energi
till exempel vatten och el.
Då kan du spara både pengar
och bli mer miljövänlig.

Du kan ringa till kommunens växel om du
vill veta mer om energirådgivning.
Telefonnumret är 0512-570 00.

Sopor och återvinning

Vanliga sopor i hemmet
Om du bor i villa
hämtar sopbilen dina sopor varannan vecka.

Det är bra för miljön
om du delar upp dina sopor.
Då kan dina sopor återvinnas
och användas till något annat.

Sopor som du inte kan slänga
bland dina vanliga sopor hemma
kan du slänga på återvinningsstationen.
Exempel på sopor som du kan slänga där är
glasflaskor, batterier och kartonger.

Här finns det återvinningsstationer i Essunga kommun:

Vid företaget Dahréntråd i Jonslund.
Vid affären Krokstorps lanthandel i Krokstorp.
Vid affären Fåglums lanthandel i Fåglum.
Vid bygdegården i Främmestad.
Vid återvinningscentralen Krusegårdstippen i Nossebro.
Vid korsningen mellan Liljegatan och Järnvägsgatan i Nossebro.
Återvinningscentralen
Har du mycket sopor kan du slänga dem
på återvinningscentralen i Nossebro.
Den kallas också Krusegårdstippen.

För att få slänga sopor på återvinningscentralen
utan att det kostar något behöver du ett besökskort.
Det får du av Ragn Sells om du bor i hus eller villa.
Om du bor i lägenhet får du det av din hyresvärd.

På återvinningscentralen kan du till exempel slänga
kemikalier, glas och avfall från trädgården.

Du kan fråga personalen på återvinningscentralen
var du ska slänga dina sopor.

Telefonnummer

Du kan ringa till återvinningscentralen
för att få veta mer om sortering av sopor
eller om du behöver ett besökskort.
Telefonnumret är 0512-79 77 40.

Återvinningscentralen är öppen på tisdagar
mellan klockan 10 och klockan 6 på eftermiddagen,
torsdagar mellan klockan 2 och 6 på eftermiddagen.
Första lördagen i varje månad är den öppen
mellan klockan 9 och klockan 12 på förmiddagen.
Alla helgdagar hålls återvinningscentralen stängd.

Kris och säkerhet

Vad är en kris?

En kris kan vara en stor olycka

som många människor råkar ut för.

Det kan också var till exempel en storm

eller att många människor blir utan ström samtidigt.

Exempel på kriser:

När en storm skadar många saker
När en buss råkar ut för en olycka och många människor skadar sig.
När en lastbil välter och lasten innehåller giftiga ämnen
Vad är krisberedskap?

Om Essunga kommun drabbas av en olycka eller en kris,

ska de som jobbar med beredskapen i Essunga kommun

veta vem som gör vad vid en kris.

Larmnummer 112

Om det sker en allvarlig olycka och du behöver ha hjälp snabbt

ska du ringa på telefonnummer 112.

Brand

Om det börjar brinna kan du tänka på att göra tre olika saker.

Rädda Gör så att du och andra kommer bort från elden.
Larma Ring brandkåren som ska släcka elden på telefonnummer 112.
Släck Har du en brandsläckare så kan du försöka släcka elden.

Elavbrott

Om du får elavbrott hemma

titta först på dina säkringar så att de är hela.

Du kan ringa elbolagen som lämnar el till dig.

De kan hjälpa dig så du får tillbaka elen.

Om det är stora områden som har elavbrott samtidigt

kan du lyssna på lokalradion P4

för att få veta när elen kommer tillbaka.

Giftinformation

Om ett skadligt ämne kommer in i din kropp

kan du behöva hjälp av en läkare.

Ring till Giftinformationscentralen
som kan hjälpa dig och svara på frågor.
Telefonnumret dit är 08-33 12 31.

Är det bråttom så ring larmnumret 112.

Fel på gator, vatten eller avlopp

Om det är fel på gator, på vattenledningen

eller på avloppsledningen ska du ringa telefonnummer 0512-570 00.

På kvällar och helger ska du ringa telefonnummer 031-334 10 70.

Politik och demokrati

Sverige är en demokrati.
Det betyder att folket bestämmer
vilka som ska styra Sverige.

Det finns olika politiska
partier att rösta på.
Partierna består av människor
som tycker samma sak
och som vill kämpa tillsammans
för att ändra på saker.

I kommunen är det kommunfullmäktige
som bestämmer.
I kommunfullmäktige finns politiker
från de olika politiska partierna.

Du kan läsa om vad kommunfullmäktige
och nämnderna har bestämt.
Det står i protokollet från deras möten.
Den texten är inte lättläst.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bestämmer i kommunen.
Den är som kommunens riksdag.

När det är val väljer de som bor i kommunen
vilka 31 personer som ska vara med i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige bestämmer om viktiga frågor.
Det kan till exempel vara
hur kommunens pengar ska användas,
hur mycket invånarna ska betala i skatt
eller hur mycket barnomsorgen ska kosta.

Kommunfullmäktige
träffas en gång i månaden.
Du får gå dit och lyssna om du vill.

Det står i tidningen och
på kommunens webbplats
när kommunfullmäktige ska ha möte.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är som kommunens regering.
Politikerna i kommunfullmäktige väljer
vilka politiker som ska vara med i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ser till att det blir
som kommunfullmäktige bestämt.

I Essunga kommun är 9 politiker
med i kommunstyrelsen.

Kommunalråd

Daniel Andersson är kommunalråd
i Essunga kommun.
Han tillhör partiet Moderaterna
och har politik som sitt yrke.
Han arbetar på kommunens kontor i Nossebro
och får lön av kommunen.

Han är kommunstyrelsens ordförande.

Det finns också politiker i Essunga kommun

som är fritidspolitiker.
Det innebär att de har andra jobb
och att de arbetar med politik
på sin fritid.

Nämnder

En nämnd består av politiker som
beslutar om olika saker.

Det finns 4 nämnder i Essunga kommun:

Bygg- och miljönämnden
bestämmer till exempel om bygglov.
Dom ser också till exempel till att
företag följer lagarna
som finns inom miljöområdet.

Socialnämnden
bestämmer till exempel om vård av äldre personer.

Utbildningsnämnden
bestämmer till exempel om skolan.

Valnämnden
ansvarar för val till kommunen
och till europeiska unionen, EU.

Så här kan du påverka

Ge ett förslag till kommunen

Du kan lämna ett förslag
till politikerna som
bestämmer i Essunga kommun.
Det kallas för medborgarförslag.

Skriv vad du tycker
att politikerna ska göra.

Skicka brevet till adressen:

Medborgarförslag
Essunga kommun
465 82 Essunga

Du kan också skicka e-post till
kommun@essunga.se


Val till kommunen

Vart fjärde år röstar vi om
vilka politiker som ska bestämma,
både i Sveriges riksdag och i kommunen.

För att få rösta måste du vara minst 18 år
och bo i Essunga kommun.

Du får rösta även om du inte
är svensk medborgare.
Men då måste du vara
medborgare i ett EU-land,
eller medborgare i länderna Norge eller Island.

Om du bor i Essunga kommun får du också rösta
om du kommer från ett annat land,
och har varit svensk medborgare i 3 år.

Läs mer om valen 2014 här.

Se och göra

När du är ledig finns det olika saker
att göra i Essunga kommun.

Det finns många föreningar i Essunga kommun.
Det finns cirka 100 föreningar.

Det finns föreningar om du är road av
till exempel kultur, hembygd eller politik.

Det finns även föreningar om du vill spela
fotboll, handboll eller innebandy.

Klickar på orden till vänster
om det är något som du vill läsa mer om.

Turistinformation
Om du vill veta mer om
vad som finns att göra i Essunga kommun
kan du ringa till Turistbyrån.

Telefonnumret är 0512-570 43.

Turistbyrån ligger i Nossebro,
vid Nossebrobadet.

Badplatser

Det finns många platser att bada på
i Essunga kommun.
Här får du tips om några av dem.

Inomhusbad

I Nossebro finns det ett badhus
som heter Nossebrobadet.

I badhuset finns en liten bassäng inomhus.
Det finns också en stor bassäng utomhus
som är öppen på sommaren.

I badhuset finns också
bastu, gym och matservering.

Barn som vill lära sig att simma kan
gå i simskola på badhuset.

Telefonnummer till badhuset är 0512-570 43.

Webbplats: www.nossebrobadet.se

Utomhusbad

I Jonslund finns ett utomhusbad.
Det finns tre bassänger som är olika stora.
Badet är öppet på sommaren.

Det finns också en lekplats för barn, kiosk
och omklädningsrum med dusch.

Telefonnummer till Jonslundsbadet är 0512-461 60.

Bada i sjöar

Det finns många badplatser i Essunga kommun
där du kan bada i olika sjöar.

Till exempel Jämnesjön som ligger
utanför Nossebro.

Bibliotek

Essunga folkbibliotek ligger vid
Nossebro skola i orten Nossebro.
Du kan ringa till biblioteket
på telefonnummer 0512-570 47.

Det är gratis att låna.
Du kan låna böcker, CD-skivor
och DVD-filmer på biblioteket.
Du kan också läsa dagstidningar och facktidningar.

Bibliotekskort
För att låna böcker och cd-skivor
behöver du ett bibliotekskort.
Du får bibliotekskortet gratis.

Du får låna en bok i fyra veckor.
Om du lånar en bok för länge
får du betala pengar.

Om du skulle tappa bort något som du lånat
får du betala för det du har tappat bort.

Talböcker
Om du ser dåligt eller har en funktionsnedsättning
som gör att du inte kan läsa vanliga böcker
kan du låna talböcker som är inlästa på skiva.

Om du vill veta mer om talböcker
kan du ringa till biblioteket.

Öppettider och telefonnummer
Telefonnumret är 0512-570 47.

Skoltid
Måndag, tisdag,torsdag 09.30-19.00
Onsdag 09:30-15.00
Fredag 09.30-14.00

Skollov
Måndag-fredag 10.00-13.00
Måndag, tisdag, torsdag 16.00-19.00

Sommarlov
Måndag, tisdag, torsdag 10.00-13.00
16.00-19.00

Bio

Det finns en bio i Nossebro
som heter Biograf Stjärnan.
Här visas filmer av olika slag.

Den drivs av föreningen Nöjesstjärnan,
som du kan läsa mer om på deras webbplats.
www.nojesstjarnan.se
Den informationen är inte på lättläst svenska.

Om du vill veta mer om vilka filmer
som visas på bio kan du ringa föreningens ordförande.

Telefonnumret är 0512-508 40.

Fiska i ån Nossan

I ån Nossan finns många olika fiskarter.
De vanligaste är gädda, abborre, sik och ål.
Det finns också fiskar som inte är så vanliga.
Till exempel stäm, färna, ruda och vimma.

Nossan är nästan 10 mil lång och börjar i Borås.
Den rinner ut i Dättern, som är en vik av sjön Vänern.

För att få fiska i ån Nossan måste du fråga ägaren till marken där du vill stå.

Nossebro Marknad

Den sista onsdagen i varje månad
är det marknad i Nossebro.
Då kommer det försäljare som
säljer olika saker.
Till exempel kläder, blommor och mat.

Telefonnummer
Om du vill veta mer om Nossebro Marknad
kan du ringa 0512-570 30.

Turistinformation

Om du vill veta mer om
vad som finns att göra i Essunga kommun kan du ringa 0512-570 30.

Socialtjänst

Alla som bor i Essunga kommun
kan få hjälp från Socialtjänsten.
Socialtjänsten hjälper till exempel
barn och ungdomar som har det svårt.

Socialtjänsten hjälper också människor
som inte har tillräckligt med pengar
eller människor som dricker för mycket alkohol.

Alla som arbetar inom socialtjänsten
har tystnadsplikt.
Det kallas för sekretess och betyder
att de inte får berätta för någon annan
vad ni har pratat om.

Du kan ringa till socialtjänsten om du behöver hjälp.
Ring telefonnummer 0512-570 00.

Be att få prata med en socialsekreterare.

Du kan läsa mer om Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats
om du klickar på den här länken. länk till annan webbplats
Texten är på lättläst svenska.

Socialbidrag

Den som inte tjänar några egna pengar
eller har väldigt lite pengar
kan ibland få pengar av kommunen.
Det kallas att få socialbidrag eller försörjningsstöd.

Du kan bara få försörjningsstöd
om du verkligen behöver det.
Då får du pengar till det allra viktigaste
som till exempel mat, hyra och kläder.

Om du tror att du behöver försörjningsstöd
kan du ringa till kommunen
på telefonnummer 0512-570 00.

Be att få prata med en socialsekreterare.

Färdtjänst

Människor som har svårt att gå
eller röra sig och inte kan åka
vanliga bussar och tåg
kan söka färdtjänst.

Färdtjänst betyder att du åker taxi
eller minibuss.
Minibussen har plats för rullstol.

Du måste ha ett tillstånd för att få
åka färdtjänst.

Om du vill fråga något om färdtjänst
kan du ringa på telefonnummer 0512-572 30.

Parkeringstillstånd

Om du har svårt att gå
och ta dig till och från din bil
kan du få ett parkeringstillstånd.
Då får du parkera din bil på ställen
som du inte skulle få parkera på annars.

För att få ett parkeringstillstånd måste
du få ett intyg från din läkare.
Du måste också ansöka om tillståndet
hos kommunen.

Om du vill fråga något om parkeringstillstånd
kan du ringa på telefonnummer 0512-570 32.

Våld i hemmet

Om det är bråttom och du behöver hjälp
ska du alltid ringa telefonnummer 112.

Om du har blivit slagen eller hotad
i ditt eget hem
kan du få hjälp av kommunen.

Ring till kommunens växel
på telefonnummer 0512-570 00.

Be att få prata med en socialsekreterare.

Kvinnofridslinjen
Om du är kvinna och behöver prata
med en annan kvinna
kan du ringa till Kvinnofridslinjen.

Telefonnummer 020-50 50 50.

BRIS
BRIS är barnens hjälptelefon.
Du kan ringa till BRIS
om du vill ha någon vuxen att prata med
om svåra saker.

Telefonnummer 0200-230 230.

God man, förvaltare, förmyndare

Vad är en god man?
En god man hjälper en annan person
med personens ekonomi.

En god man kan till exempel hjälpa till med
att betala räkningar.

En god man ser också till att personen
får det som den har rätt till.

Barn som flytt till landet Sverige
utan sina föräldrar
får också hjälp av en god man.

Vad är en förvaltare?
En person som inte kan ta hand om sina pengar
får en förvaltare.

En förvaltare tar hand om personens räkningar
och det personen äger till exempel ett hus.

Vad är en förmyndare?
Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare.
Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare
och har hand om barnets pengar.

Vad är överförmyndare?
I alla kommuner finns en överförmyndare.
Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare
och förmyndare följer lagen.

Telefonnummer
Om du vill fråga något kan du ringa till överförmyndaren.
Telefonnumret är 0510-77 18 42.
Det går att ringa på måndagar
mellan klockan halv 2 och klockan 3 på eftermiddagen.

Droger och missbruk

Om du dricker för mycket alkohol
kan kommunen hjälpa dig att sluta.
Du kan också be kommunen om hjälp
om någon du känner
dricker för mycket alkohol.

Du kan också få hjälp att
sluta använda narkotika.
Du kan komma till kommunen och prata
och få hjälp och stöd.

Om du vill prata med någon om missbruk
kan du ringa till kommunens växel.
Telefonnumret dit är 0512-570 00.

Be att få prata med en socialsekreterare.

Vård och omsorg

Essunga kommun ger stöd och hjälp
till människor som bor i kommunen.

På de här sidorna får du veta
vilken hjälp äldre och personer med
funktionsnedsättning kan få.

Det finns också information för dig som är flykting
eller ny i landet Sverige.

Du kan också läsa om till exempel missbruk,
socialbidrag och hitta viktiga telefonnummer.

Klicka på orden till vänster om det är något
som du vill läsa mer om.

Äldreomsorg

När du är gammal får du bo kvar
i ditt eget hem så länge du vill.
Om du inte kan bo kvar hemma
kan du få flytta till ett äldreboende.

När du är gammal ska du få
den hjälp som du har rätt till.
Hjälpen kan till exempel vara
att du får ett larm hemma,
eller att du får dusch istället för badkar.

Hemvård

Hemvård betyder att personal
kommer hem till dig och hjälper dig.
Personalen kan hjälpa till
att tvätta dig och klä på dig.
De kan också hjälpa dig att städa
och att tvätta kläder.

Om du inte kan laga mat kan
personal från kommunen komma hem
till dig med mat.

Personalen i hemvården gör bara sådant
som du inte klarar själv.

Du som har hemvård måste
betala pengar för det.

Vill du veta mer om hemvård
kan du ringa till Helen Svänzon.

Telefonnumret dit är 0512-571 70.

Stöd till anhöriga

Om du tar hand om en släkting eller en vän

som är sjuk eller behöver extra hjälp

kan du få stöd av kommunen.

Du kan till exempel få träffa andra

som också tar hand om en släkting eller vän.

Om du vill fråga något kan du ringa

till kommunens anhörigkonsulent, Lena Johansson.

Hon har telefonnummer 0512-570 28.

Äldreboenden

Om du inte kan bo kvar hemma
kan du bo i ett äldreboende.

På äldreboendet finns personal
som kan hjälpa dig med det du behöver
både på dagen och natten.

Äldreboenden i Essunga kommun:

Kerstinsås äldreboende ligger i Nossebro.
Här finns plats för 61 personer.

Lindbackens äldreboende ligger i Nossebro.

Här finns plats för 14 personer.

Vill du veta mer kan du ringa till kommunens växel
och fråga efter en biståndshandläggare.

Telefonnumret är 0512-570 00.

Funktionshinder

En funktionsnedsättning kan vara en sjukdom eller skada som påverkar dina möjligheter att göra olika saker eller begränsa dig när du rör dig ute.

För att det ska fungera så bra som möjligt kan du få hjälp och stöd av kommunen.

Hjälpen ges till personer i alla åldrar.

Det finns lagar som avgör vem som har rätt till hjälp.

De heter Socialtjänstlagen och Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS.

Hjälpen kan vara att få en särskild bostad eller ett arbete som passar dig.

Du kan också få hjälp med att göra saker på din fritid.

I Essunga kommun finns ett boende för ungdomar som har en funktionsnedsättning.

På boendet finns det personal som kan hjälper till både på dagen och på natten.

Läs mer om LSS genom att klicka på den här länken.länk till annan webbplats

Texten är på lättläst svenska.

Inga svåra ord eller långa meningar finns med.

Om du vill fråga något om LSS kan du ringa telefonnummer 0512-571 08.

Bygga om hemma

Du som har en funktionsnedsättning
kan behöva bygga om din bostad
för att den ska passa dig.

Du måste kanske ta bort trösklar,
sätta upp räcken i badrummet
eller bygga en ramp till ytterdörren.

Du kan söka pengar för att bygga
om din bostad.
Det kallas för bostadsanpassningsbidrag.

Om du vill veta mer om hur du ska
söka pengar för att bygga om hemma
kan du ringa till Lilian Siesing-Svensson.

Telefonnumret dit är 0512-570 32.

Ny i landet Sverige

När du är ny i landet Sverige kan du behöva
hjälp med olika saker.

Kommunen kan berätta om hur till exempel skola,
sjukvård och barnomsorg fungerar.

Kommunen hjälper dig också med att lära dig
språket svenska och hur du gör
för att söka ett arbete.

För oss är det viktigt att du får den hjälp
du behöver när du är ny i landet Sverige.

Om du vill fråga något kan du ringa till
Introduktionscenter.
Telefonnumret dit är 0512-571 66
Du kan också få mer information på www.informationsverige.se.
Där hittar du information på många olika språk.

Viktiga telefonnummer

När det är bråttom,
till exempel om någon är sjuk
eller om det brinner,
ring telefonnummer 112
till SOS Alarm.
Ambulans
Om du är sjuk eller skadad
och behöver snabb hjälp
ska du ringa telefonnummer 112.
Om det inte är bråttom,
kan du ringa till sjukvårdsupplysningen.
De kan svara på dina frågor om
du eller någon annan är sjuk.
Telefonnumret dit är 1177.
Räddningstjänst
Räddningstjänsten släcker bränder och
hjälper till vid olyckor.
Om det brinner ring telefonnummer 112.
Om det inte är bråttom
men du vill prata med räddningstjänsten
ring telefonnummer 113 13.

Polis
Om du snabbt behöver prata med polisen
ring telefonnummer 112.
Om det inte är bråttom men du vill prata
med polisen ring telefonnummer 114 14.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen hjälper kvinnor
som har blivit slagna och behöver hjälp.
Ring till Kvinnorfridslinjen på telefonnummer 020-50 50 50.
Om du snabbt behöver prata med polisen,
ring telefonnummer 112.

BRIS
BRIS hjälper barn och ungdomar som har det svårt.
Ring till BRIS på telefonnummer 0200-230 230.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt