Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Service och kvalitet i verksamheter

I Essunga kommun har vi kommuninvånarnas bästa för ögonen och vi utvecklar oss för att leverera service som möter de behov invånarna har. De tjänster vi levererar ska utföras på ett så tillfredställande sätt att det har blivit ett kvalitativt mervärde för kommuninvånarna - att vi gör rätt saker för Essungaborna.

Med fokus på visionen och målen styr vi arbetet i rätt riktning och det är resultatet som visar om vi lyckats nå ända fram.

Som kommuninvånare, eller blivande kommuninvånare, ska du kunna se vilken kvalité våra verksamheter håller. Detta presenterar vi på olika sätt - i årsredovisning, kvalitetsberättelser, i jämförelse med andra kommuner och så vidare. 

Koladalänk till annan webbplats (Kommun- och landstingsdatabasen) kan du som invånare jämföra kommunens kvalité och resultat på olika områden med andra kommuner.

Förskola, skola

Förskola Essunga kommun


2015

2016

2017

Andelen barn som erbjudits plats före eller på önskat

placeringsdatum,andel i %

89

96

90
 
Grundskolan Essunga kommun‌


2015

2016

2017

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel i %

78,6

76,3

83,9

Elever i åk 9, meritvärde genomsnitt 16 ämnen

211,5

221,0

231,0

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel i %

84,2

64,7

57,8

 

Äldreomsorg

Öppen data - äldreomsorg Essunga kommun‌


2015

2016

2017

Brukarbedömning hemtjänst - helhetssyn, andel i %

90

95

92

Brukarbedömning särskilt boende - helhetssyn, andel i %

93

85

75

Väntetid antal dagar från ansökning till erbjudet

inflyttningsdatum särskilt boende, medelvärde

55

26

19

 

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Kontakt